ABC przedsiębiorczości - pakiet 6 filmów

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0318707
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 2 099,00 zł
Chcesz prowadzić swój biznes? Myślisz o zwiększeniu swojej aktywności na rynku pracy? Chcesz dobrze czuć się jako uczestnik naszej gospodarki? Pomoże Ci w tym znajomość podstawowej wiedzy z dziedziny ekonomii. Cykl zawiera sześć odrębnych około 25 minutowych filmów, wyjaśniających funkcjonowanie gospodarki, państwa i przedsiębiorstwa. Treść pokrywa się z programem nauczania przedmiotu przedsiębiorczość.
Chcesz prowadzić swój biznes? Myślisz o zwiększeniu swojej aktywności na rynku pracy? Chcesz dobrze czuć się jako uczestnik naszej gospodarki? Pomoże Ci w tym znajomość podstawowej wiedzy z dziedziny ekonomii. Cykl zawiera sześć odrębnych około 25 minutowych filmów, wyjaśniających funkcjonowanie gospodarki, państwa i przedsiębiorstwa. Treść pokrywa się z programem nauczania przedmiotu przedsiębiorczość. 

Zdjęcia do filmu zrealizowano w Polsce i za granicą. Urozmaiceniem są ciekawe animacje oraz zdjęcia archiwalne. W roli prezentera wystąpił niezwykle sugestywny Mariusz Max Kolonko.
Obejrzyj cykl filmów „ABC przedsiębiorczości”. Dowiesz się, jak mądrze wpływać na swój los. Los uczestnika gospodarki.

Zawartość pakietu:

Obserwuję gospodarkę światową

 • Korzyści z międzynarodowej wymiany towarów
 • Międzynarodowe organizacje gospodarcze
 • Międzynarodowe instytucje finansowe
 • Unia Europejska
 • Euro - cele wprowadzenia wspólnej waluty
 • Znaczenie Euro dla gospodarki światowej
 • Globalizacja – jesteś za czy przeciw.

Jak gospodaruje moje państwo

 • Krótka historia państwowości
 • Podstawowe zadania państwa: obronność, porządek wewnętrzny, służba zdrowia, oświata, reprezentacja zewnętrzna…
 • Państwo w grze rynkowej: zadania rządu i banku centralnego w stymulowaniu gospodarki
 • Formy oddziaływania Państwa na gospodarkę
 • Budżet państwa: formy zbierania podatków, działalność Skarbu Państwa, tryb uchwalania budżetu
 • Poglądy liberałów i etatystów
 • Budżety samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich
 • Mierniki rozwoju gospodarczego

Pieniądz w gospodarce

 • Od muszelki do karty płatniczej – historia pieniądza w pigułce
 • Cechy i funkcje pieniądza
 • Wpływ podaży pieniądza na gospodarkę,
 • Rola NBP w obronie wartości krajowej waluty
 • Krwiobieg gospodarki – znaczenie procesu alokacji kapitału w gospodarce, znaczenie instytucji finansowych (banków i giełdy), opis funkcjonowania systemu bankowego i giełdy, produkcja pieniędzy.
 • Inwestuję własne pieniądze – różne formy inwestowania

Jestem aktywny na rynku pracy

 • Rynek pracy
 • Źródła bezrobocia
 • Znaczenie mobilności zawodowej w skali kraju i w skali Unii Europejskiej
 • Formy zatrudnienia
 • Czy istnieje idealny pracodawca? (wady i zalety zatrudnienia się w sektorze prywatnym i publicznym, w korporacji i małej firmie)
 • Poszukiwanie pracy
 • Jak najbezpieczniej podjąć pracę za granicą? (informacja o warunkach na zagranicznych rynkach pracy, poszukiwane zawody, zagrożenia, korzyści)
 • Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Przedsiębiorstwo od podszewki

 • Znaczenie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
 • Małe i duże przedsiębiorstwa (ich znaczenie)
 • Struktura dużego przedsiębiorstwa.
 • Praca – specyficzny zasób
 • Konflikty społeczne, związki zawodowe, kodeks pracy, osłona socjalna pracowników
 • Różnice w predyspozycjach do pracy na różnych stanowiskach.
 • Czy nadaję się na menedżera? (cechy menedżera, jego zadania w przedsiębiorstwie, motywacja pracowników)

Rozumiem prawa rynku

 • Definicja rynku
 • Prawo podaży i popytu, cena równowagi
 • Rodzaje rynku (konkurencja doskonała, monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna)
 • Ochrona rynku
 • Systemy rynkowe na tle doświadczeń PRL

Grupa produktowa: Filmy edukacyjne
Pilna Faktura Vat?