AIDS pytania i odpowiedzi dvd

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0285727
  • Producent: SFE Nauka
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 119,00 zł

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiał o AIDS

HIV to wirus zakażający człowieka, a AIDS to zespół objawów spowodowanych tym wiru­sem, świadczący o zniszczeniu układu immunologicznego, pojawiający się po wielu latach trwania zakażenia. Z zakażeniem HIV można żyć wiele lat. Ten czas wydłuża się dzięki nowym lekom, dostęp­nym także w Polsce.Nazwa HIV pochodzi od skrótu angiel­skiej nazwy human immunodeficiency virus, co po polsku znaczy: ludzki wirus upośledzenia odporności.AIDS to skrót od acquired immunodeficiency syndrome, co oznacza zespół nabytego upośledzenia odporności. Jak już wspomniano, stanowi on konsekwencję trwającego zwykle wiele lat zakażenia HIV. Nie jest odrębną chorobą, rozpoznaje się go wówczas, kiedy u osoby zakażonej HIV zostanie rozpoznana, metodami nie pozostawiającymi wątpliwości,jedna z następujących chorób:

bakteryjne, powtarzające się zapalenia płuc (2 lub więcej epizodów w czasie 12 miesięcy)
posocznica sal­mo­nel­lo­zowa, nawracająca   
zaka­że­nie Myco­bac­te­rium tuber­cu­lo­sis (prąt­kiem gruź­licy) — płuc lub  pozapłucne
zaka­że­nie innymi gatun­kami lub nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­nymi dotąd  mykobakteriami
kan­di­diaza przełyku
kan­di­dioza oskrzeli, tcha­wicy lub płuc
zapa­le­nie płuc spo­wo­do­wane Pneu­mo­cy­stis carinii
histo­pla­zmoza (poza­płucna lub rozsiana)
kok­cy­dio­ido­my­koza (poza­płucna lub rozsiana)
iso­spo­riaza (bie­gunka utrzy­mu­jąca się  1 miesiąc)
kryp­to­spo­ri­dioza (bie­gunka utrzy­mu­jąca się 1 miesiąc)
tok­so­pla­zmoza mózgu
zaka­że­nie Her­pes sim­plex: prze­wle­kłe owrzo­dze­nia (utrzy­mu­jące się  1 mie­siąc), zapa­le­nia płuc, przełyku
postę­pu­jąca wie­lo­ogni­skowa leukoencefalopatia
zaka­że­nie wiru­sem cyto­me­ga­lii: zapa­le­nie siat­kówki z utratą widze­nia     lub inne loka­li­za­cje (poza wątrobą, śledzioną, węzłami chłonnymi)
ence­fa­lo­pa­tia zwią­zana z zaka­że­niem HIV
zespół wynisz­cze­nia spo­wo­do­wany HIV
mię­sak Kaposiego
chło­niak immu­no­bla­styczny lub Bur­kitta, lub pier­wotny mózgu 20. inwa­zyjny rak szyjki macicy jed­nostki dodane do kla­sy­fi­ka­cji w roku 1992.


  • Nośnik: płyta dvd

Grupa produktowa: Filmy edukacyjne


🚚Dostawa Kurierem DPD kosztuje 19,99 zł

🎁Dostawa jest darmowa dla zamówień o wartości od 500 zł

🕒Dostępny jest odroczony termin płatności dla szkół i przedszkoli

📑Istnieje opcja wpisania różnych danych nabywcy i odbiorcy

🚀Możliwa jest pilna wysyłka Faktury Vat na podany adres e-mail

🛈 Kliknij po więcej informacji dla szkół i przedszkoli...