Akademia umysłu wersja EDUkacyjna

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0402289
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 719,99 zł

Pakiet multimedialny, w którego skład wchodzi zestaw nowoczesnych programów edukacyjnych, zawierających kilkadziesiąt ćwiczeń rozwijających zdolności umysłowe w trzech obszarach: pamięć, koncentracja, szybkie czytanie.

Multimedialny pakiet edukacyjny do realizacji zajęć rozwijających pamięć, koncentrację i szybkie czytanie.
Akademia Umysłu® EDU przeznaczona jest do realizacji na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych, w szczególności w ramach:

 • godzin pracy nauczycieli wynikających z art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela
 • zajęć w świetlicy
 • zajęć bibliotecznych
 • kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych lub zastępstw
 • zajęć organizowanych w szkole np. w czasie ferii
 • różnych form wypoczynku dla dzieci np. kolonie, obozy, zimowiska


Jest to zestaw nowoczesnych programów edukacyjnych, zawierających kilkadziesiąt ćwiczeń rozwijających zdolności umysłowe w trzech obszarach: PAMIĘĆ, KONCENTRACJA, SZYBKIE CZYTANIE.

PAMIĘĆ - zawiera najnowsze metody i techniki doskonalenia pamięci: ciągi wyobrażeń, słowa- „haki”, mapy pamięci, system loci. Znajdziesz tu ćwiczenia, które zwiększą zdolność zapamiętywania: tekstów, znaków, liczb, obrazów, sytuacji. Skróci się czas potrzebny na zapamiętanie informacji. Wzrośnie zdolność jej długoterminowego przechowywania. Nabyte umiejętności pomogą w zapamiętaniu: obcych słówek, numerów telefonów, imion, nazwisk i twarzy oraz treść czytanych książek.

KONCENTRACJA - to podstawa wielu funkcji umysłowych. Ten program skutecznie rozwija umiejętność skupienia uwagi, przez co zwiększa się sprawność i szybkość myślenia oraz zdolność przyswajania informacji. Wzmacnia kojarzenie i umiejętność analizy, wspomaga pamięć, pobudza wyobraźnię, ułatwia skuteczna naukę.

SZYBKIE CZYTANIE - ten program nauczy jak sprawniej czytać i przyswajać informacje. Sprawniej to znaczy szybciej, a jednocześnie z lepszym zrozumieniem oraz łączeniem nowej informacji z całością posiadanej wiedzy. Trening uczy również jak czytać wybiórczo, przeszukując tekst celem znalezienia konkretnej informacji. Jest to niezwykle użyteczne np. przy przeglądaniu Internetu.

Nie ma skutecznego uczenia się bez wysokiego poziomu tych umiejętności; nie da się nabywać wiedzy bez dobrego funkcjonowania koncentracji, pamięci i odpowiedniego tempa czytania. Więcej nawet – trudno żyć we współczesnym świecie, nie dysponując tymi zdolnościami.

Akademia Umysłu® EDU jest połączeniem zalet programów komputerowych oraz edukacji przez zabawę, oferowanych w ramach ćwiczeń umysłowych.
Celem Akademii Umysłu® EDU jest m.in. wspomaganie uczniów w procesie nauczania poprzez wskazanie im właściwych sposobów na skuteczną naukę. Poprzez kreatywne i ciekawe techniki i ćwiczenia zawarte w programach uczniowie I oraz II etapu edukacyjnego, do których skierowana jest ta seria, będą mogli skutecznie rozwijać m.in. umiejętności myślenia, zapamiętywania , kojarzenia i koncentracji uwagi, tak niezbędne zarówno w szkole, jak i na co dzień!

Zdaniem środowiska nauczycieli i pedagogów ogromny wpływ na rozwój dzieci mają nieszablonowe metody nauczania. Im większy dostęp do metod nauczania opartych na nowoczesnych technologiach mają uczniowie, tym większe wykazują zaangażowanie i tym lepsze są ich wyniki w nauce.

Przygotowując pakiet Akademia Umysłu® EDU braliśmy pod uwagę zarówno wiedzę na temat efektywnego uczenia się, ale także zmiany, jakie dokonują się w polskiej oświacie w ostatnim czasie, które stawiają przed nauczycielami wciąż nowe wyzwania i wymuszają systematyczne podnoszenie kompetencji wychowawczych i dydaktycznych.

Wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania funkcjonowania poznawczego uczniów jest jednocześnie realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Jednym z celów ogólnych kształcenia na zajęciach komputerowych jest zastosowanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań. Ponadto Akademia Umysłu EDU zakłada pomoc uczniom z trudnościami w nauce, jak i wsparcie rozwoju tych, którzy przejawiają wyjątkowe zdolności.

Akademia Umysłu® EDU jest idealna dla:

 • Szkół Podstawowych
 • Bibliotek, Świetlic
 • Szkół Specjalnych
 • Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Mogą stanowić także źródło inspiracji dla osób projektujących programy na obozy, zimowiska, zielone szkoły, podczas których będą organizowane warsztaty pamięci i koncentracji uwagi.

Korzyści z Akademii Umysłu® EDU

 • wykorzystując zamiłowanie dzieci do gier komputerowych oraz nasze programy dajemy możliwość zaproponowania skutecznych a zarazem ciekawych zajęć szkolnych, które przełożą się na większe zaangażowanie uczniów i lepsze wyniki w nauce
 • oszczędność czasu - przygotowany materiał nie wymaga dodatkowego wkładu pracy nauczyciela, gdyż otrzymuje on GOTOWE SCHEMATY na zajęcia
 • alternatywa dla drogich kursów - oferta nie ogranicza liczby uczniów, którzy mogą być objęci naszym programem
 • wyrównanie szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci, w tym wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wybitnie uzdolnionych


Co otrzymujesz w pakiecie Akademia Umysłu® EDU

 • 6 programów na płytach CD z dziesiątkami ćwiczeń do treningu pamięci, koncentracji i szybkiego czytania
 • opracowane przez psychologów i pedagogów Zeszyty Metodyczne zawierające Schematy Zajęć dla I i II etapu edukacyjnego
 • Zeszyt Metodyczny z propozycjami KONKURSÓW:  „Mistrz Koncentracji”, „Mega Pamięć”,„Super Umysł”
 • zestaw nagród motywujących dzieci do ćwiczeń
 • licencję na 5 stanowisk

Wymagania techniczne:

 • system: Windows 2000/XP/Vista/7;
 • procesor: 1.5 GHz;
 • RAM: 1GB,
 • wolne miejsce na dysku: 100MB;
 • karta graficzna: 256 MB;
 • karta dżwiękowa: zgodna z DirectX9;
 • Napęd DVD, Flash Player 10

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?