Angielski dla początkujących i średniozawansowanych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5502733
  • Producent: Rea
  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • 39,99 zł
  • Niedostępny
Podstawy gramatyki angielskiej – zawierają m.in.:zasady użycia zaimków osobowych, przyimków,rzeczowników, przymiotników i ich stopniowania.Przedstawiają również szyk wyrazów w zdaniach,sposób ich tworzenia, liczebniki porządkoweoraz główne, itp.Czasy i czasowniki angielskie – prezentują niezbędneinformacje dotyczące podstawowych rodzajówczasów, typów czasowników, ich zastosowaniei odmianę; ta część zawiera także spis i odmianęczasowników posiłkowych, modalnychi nieregularnych.Słownik polsko-angielski i angielsko-polski– składa się z około 20.000 artykułów hasłowych,prezentujących słownictwo z zakresu różnych dziedzinżycia i sfer działalności człowieka.Angielsko-polski słownik tematyczny – zawiera49 kategorii tematycznych. Hasła pogrupowanowedług najważniejszych dziedzin życia, a następniepodzielono na kategorie bardziej szczegółowe.Na przykład w kategorii ANIMALS AND PLANTS, możnaznaleźć: amphibians and reptiles, mammals, birds,insect, domestic animals, trees, fruit trees, fl owers.Idiomy angielskie – zawierają około 3.000 najczęściejstosowanych i najbardziej popularnych wyrażeńidiomatycznych wraz z ich polskimi odpowiednikamioraz przydatne przysłowia i powiedzenia.Podstawy konwersacji – praktyczne rozmówki,składające się z 32 działów tematycznych,umożliwiające swobodne porozumiewanie sięw sytuacjach, w jakich najczęściej możemy się znaleźćw podróży zagranicznej.Nagrania z rozmówkami znajdują się na naszej stronieinternetowej www.rea-sj.pl.
Pilna Faktura Vat?