Arkusz ocen dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0413972
 • Producent: Intro-Druk
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 1,99 zł
 • Wysokiej jakości arkusz ocen dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej
 • Produkt w miękkiej oprawie zawiera 10 stron
 • Produkt zawiera wyznaczone kolumny na niezbędne dane
 • Produkt w formacie A4

Arkusz ocen dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawiera wyznaczone kolumny na poszczególne dane. Produkt posiada 10 stron w formacie A4.


Arkusz zawiera miejsce na między innymi:

 • pieczęć szkoły
 • nazwę szkoły
 • imię nazwisko ucznia
 • datę urodzenia dziecka
 • numer PESEL
 • adres zamieszkania ucznia
 • dane rodziców
 • informacje o indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym
 • informacje o przedłużeniu okresu nauki 
 • informacje o spełnieniu obowiązku szkolnego poza szkołą
 • wyniki klasyfikacji

Grupa produktowa: Druki szkolne, Dzienniki
Pilna Faktura Vat?