Badanie wymowy dziecka kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy dla dzieci

  • szt.
  • 112,99 zł

Kwestionariusz pomoże przy diagnostyce oraz badaniu artykulacji przede wszystkim dzieci pięcioletnich, ale także starszych, młodzieży i dorosłych.

Kwestionariusz pomoże przy diagnostyce oraz badaniu artykulacji przede wszystkim dzieci pięcioletnich, ale także starszych, młodzieży i dorosłych, jeśli z jakiegoś powodu ich wymowa jest niepoprawna, nieutrwalona, nieukończona w swym rozwoju lub opóźniona czy głęboko zaburzona. Zawarty w segregatorze obszerny kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy służy ocenie ilościowej i jakościowej wymawianych głosek w mowie kontrolowanej i spontanicznej oraz tych, które uległy elizji, substytucji i deformacji.

  • Format: A5
  • Objętość: 392 kolorowe strony
  • Oprawa: segregator

Grupa produktowa: Pomoce dydaktyczne, Pomoce logopedyczne
Pilna Faktura Vat?