Filmy: Profilaktyka przeciwprzemocowa

Profilaktyka antyprzemocowa

Jak skutecznie zapobiegać przemocy?

Poważnym problemem, który może mieć tragiczne konsekwencje, jest przemoc. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka antyprzemocowa, której zadaniem jest zbudowanie świadomości i zmiana złych nawyków. Bardzo często agresywne zachowania i przemoc przejawiane są już w wieku dziecięcym i to właśnie wtedy należy uświadamiać najmłodszych o konsekwencjach ich działań. Poszerzać wiedzę w tym zakresie należy również u rodziców i nauczycieli, aby potrafili wychwytywać niewłaściwe zachowania i im przeciwdziałać.

Profilaktyka dla każdego

Ciekawym rozwiązaniem zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli oraz rodziców są filmy edukacyjne. Prezentują one najważniejsze zagadnienia związane z przemocą. Ukazują jak wychwycić niewłaściwe zachowania, jakie mogą nieść konsekwencje i jak im przeciwdziałać. Filmy stworzone są przez specjalistów, dzięki czemu w przejrzysty oraz ciekawy sposób prezentują najważniejsze tematy. Filmy dostępne są na płytach DVD, dzięki czemu są łatwe w odtworzeniu i posłużą na wiele lat.

Pilna Faktura Vat?