Modele, zestawy do demonstracji

Modele demonstracyjne

Modele demonstracyjne, czyli najlepsza pomoc dydaktyczna

Przedstawiane na lekcjach zagadnienia warto wzbogacić o ćwiczenia praktyczne. Nauka biologii, chemii, czy fizyki stanie się dużo ciekawsza i skuteczniejsza, gdy wzbogacimy ją o modele demonstracyjne. Zestawy do demonstracji dają możliwość zobaczenia elementów, które nie zawsze dostrzegalne są gołym okiem. Pozwala to poszerzyć zdobytą wiedzę teoretyczną o praktyczne zastosowanie, co z kolei ułatwia zapamiętywanie informacji. Wszystkie produkty są wysokiej jakości, wykonane z trwałego i odpornego tworzywa.

Pilna Faktura Vat?