Język polski: plansze edukacyjne i dydaktyczne

Język polski

Nauka języka polskiego jest podstawą w każdej szkole, liczba poruszanych zagadnień jest naprawdę duża, dlatego mile widziane jest wsparcie dla placówek edukacyjnych. Asortyment edusklep.pl jest oferowany szkołom, które chcą postawić na plansze edukacyjne z języka polskiego - przedstawiające na każdej z nich inną tematykę.

Jakie plansze dydaktyczne z języka polskiego są potrzebne?

Poszczególne części mowy są dla młodszych dzieci trudne do rozpoznania na samym początku, dlatego plansze dydaktyczne z języka polskiego pozwolą na otrzymanie niezbędnej wiedzy w każdym zakresie. Nauczanie początkowe obejmuje znajomość alfabetu, dzięki planszom edukacyjnym, można zapoznać się także z podziałem liter na spółgłoski i samogłoski. W kolejnych etapach dziecko może nauczyć się zasad ortografii oraz interpunkcji, a także rozróżniania czasowników, przymiotników i rzeczowników. W języku polskim istnieje mnóstwo wyjątków w pisowni wyrazów, one również zostaną przybliżone przez kolorowe plansze dydaktyczne.

Alfabet, podział głosek, podział spółgłosek

Alfabet, podział głosek, podział spółgłosek

Plansza dydaktyczna przedstawiająca alfabet, podział głosek i spółgłosek. Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Części mowy dwustronna plansza dydaktyczna

Części mowy dwustronna plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Części mowy

359,99 zł
Części mowy, podział rzeczowników, przypadki

Części mowy, podział rzeczowników, przypadki

Plansza dydaktyczna przedstawiająca części mowy, podział rzeczowników, odmianę przez przypadki. Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Części zdania, rodzaje podmiotów, rodzaje orzeczeń

Części zdania, rodzaje podmiotów, rodzaje orzeczeń

Plansza dydaktyczna przedstawiająca części zdania, rodzaje podmiotów i rodzaje orzeczeń. Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Kropka, dwukropek, wielokropek - interpunkcja

Kropka, dwukropek, wielokropek - interpunkcja

Plansza dydaktyczna przedstawiająca informację kiedy stawiamy kropkę, dwukropek i wielokropek. Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Odmiana czasownika, nieosobowe formy czasownika

Odmiana czasownika, nieosobowe formy czasownika

Plansza dydaktyczna przedstawiająca odmianę czasownika i nieosobowe formy czasownika. Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Pisownia wyrazów wielką i małą literą

Pisownia wyrazów wielką i małą literą

Plansza dydaktyczna przedstawiająca pisownię wielką i małą literą. Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Pisownia wyrazów z "ch" i "h"

Pisownia wyrazów z "ch" i "h"

Plansza dydaktyczna przedstawiająca pisownię z "h" i "ch". Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Pisownia wyrazów z "rz" i "ż"

Pisownia wyrazów z "rz" i "ż"

Plansza dydaktyczna przedstawiająca pisownię z "ż" i "rz". Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Pisownia wyrazów z "u" i "ó"

Pisownia wyrazów z "u" i "ó"

Plansza dydaktyczna przedstawiająca pisownię z "u" i "ó". Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Pisownia wyrazów z cząstką "by"

Pisownia wyrazów z cząstką "by"

Plansza dydaktyczna przedstawiająca pisownię z cząstką "-by". Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Pisownia wyrazów z partykułą "nie"

Pisownia wyrazów z partykułą "nie"

Plansza dydaktyczna przedstawiająca pisownię wyrazów z partykułą "nie". Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Plansza w linie wąskie

Plansza w linie wąskie

Plansza w wąskie linie

323,99 zł
Podział wypowiedzeń, rodzaje zdań

Podział wypowiedzeń, rodzaje zdań

Plansza dydaktyczna przedstawiająca podział wypowiedzeń oraz rodzaje zdań. Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Podział zaimków, odmiana zaimków

Podział zaimków, odmiana zaimków

Plansza dydaktyczna przedstawiająca podział zaimków, odmianę zaimków osobowych i wskazujących. Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Przecinek - interpunkcja

Przecinek - interpunkcja

Plansza dydaktyczna przedstawiająca informację kiedy stawiamy przecinek. Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Rodzaje dopełnień, rodzaje okoliczników, rodzaje przydawek

Rodzaje dopełnień, rodzaje okoliczników, rodzaje przydawek

Plansza dydaktyczna przedstawiająca rodzaje dopełnień, okoliczników i przydawek. Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Rodzaje i źródła zapożyczeń

Rodzaje i źródła zapożyczeń

Plansza dydaktyczna przedstawiająca rodzaje i źródła zapożyczeń. Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Średnik, cudzysłów, nawias, myślnik, wykrzyknik, znak zapytania - interpunkcja

Średnik, cudzysłów, nawias, myślnik, wykrzyknik, znak zapytania - interpunkcja

Plansza dydaktyczna przedstawiająca średnik, cudzysłów, nawias, myślnik, wykrzyknik i znak zapytania . Doskonała na zajęcia z języka polskiego....

59,99 zł
Stopniowanie przymiotników, liczebniki, spójniki

Stopniowanie przymiotników, liczebniki, spójniki

Plansza dydaktyczna przedstawiająca stopniowanie przymiotników, liczebniki, spójniki. Doskonała na zajęcia z języka polskiego.

59,99 zł
Tablice gramatyczno-ortograficzne cz. I

Tablice gramatyczno-ortograficzne cz. I

Dwustronna plansza pomocna w prowadzeniu zajęć z języka polskiego.

311,99 zł
Tablice gramatyczno-ortograficzne cz. II

Tablice gramatyczno-ortograficzne cz. II

Dwustronna plansza pomocna w prowadzeniu zajęć z języka polskiego.

311,99 zł
Tworzenie wyrazów pochodnych, rodzaje formantów, wyrazy złożone

Tworzenie wyrazów pochodnych, rodzaje formantów, wyrazy złożone

Plansza dydaktyczna przedstawiająca tworzenie wyrazów pochodnych, rodzaje formantów, wyrazy złożone. Doskonała na zajęcia z języka polskiego....

59,99 zł
Pilna Faktura Vat?