Język polski

Język polski
W klasie w której dzieci uczą się języka polskiego nie powinno zabraknąć atrakcyjnych plansz edukacyjnych. W przyjazny dla ucznia sposób przedstawiono na planszach zagadnienia związane z nauką języka polskiego.
Pilna Faktura Vat?