Godzina wychowawcza: filmy, gry i pomysły na lekcję w szkole podstawowej

Godzina wychowawcza

Jednym z wielu elementów planu zajęć w szkołach jest godzina wychowawcza. Jest to czas przeznaczony na zajęcia o tematyce zahaczającym o bardzo szerokie spektrum. Chcąc spędzić te zajęcia efektywnie, należy wykorzystać dedykowane pomoce dydaktyczne. Optymalnym rozwiązaniem są specjalne filmy na godzinę wychowawczą w szkole podstawowej, które umożliwią zagospodarowanie czasu. Inne pomysły na lekcje wychowawcze można realizować także w ramach rozwinięcia wcześniej obejrzanych filmów. Mogą to być gry na lekcje wychowawcze, które dotyczą tematyki wcześniej przeprowadzonej lekcji wychowawczej z filmem.

Ciekawe lekcje wychowawcze w szkole podstawowej - jakie tematy poruszyć?

Najistotniejszą tematyką, którą należy się zająć na lekcji wychowawczej, jest bezpieczeństwo. Może ono dotyczyć zarówno bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałania agresji, jak i bezpieczeństwa w Internecie i we współczesnych środkach przekazu. W ofercie naszego sklepu znajduje się szereg filmów z tego rodzaju tematyką.

Pilna Faktura Vat?