Historia: pomoce dydaktyczne w szkole podstawowej

Quiz o Polsce gra edukacyjna

Quiz o Polsce gra edukacyjna

Quiz o Polsce to gra i emocjonująca zabawa, w której można sprawdzić i wzbogacić są wiedzę na temat polskiej historii, geografii, kultury i przyrody....

65,99 zł
Quiz o Polsce mini gra edukacyjna

Quiz o Polsce mini gra edukacyjna

Quiz o Polsce to gra i emocjonująca zabawa, w której można sprawdzić i wzbogacić są wiedzę na temat polskiej historii, geografii, kultury i przyrody....

21,99 zł
Robotnicy 80 dvd

Robotnicy 80 dvd

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiał o wydarzeniach w stoczni w Gdańsku w latach 1980

71,99 zł
Rzeczpospolita 1648 - 1764 - Rzeczpospolita w okresie rozbiorów - mapa ścienna

Rzeczpospolita 1648 - 1764 - Rzeczpospolita w okresie rozbiorów - mapa ścienna

Mapa ścienna historyczna - Rzeczpospolita 1648-1764 przedstawia najważniejsze wydarzenia z tego okresu, jakie miały miejsce na ziemiach polskich. Przybliżone zostają m.in. miejsca bitew z okresu "potopu szwedzkiego", wojen polsko-tureckich oraz polsko-rosyjskich. Druga strona mapy ukazuje Rzeczpospolitą w okresie rozbiorów oraz ruchy wojska Tadeusza Kościuszki jak i Henryka Dąbrowskiego wraz z miejscami ważniejszych bitew. Skala:1:1,4 mln / 1:1,4 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Rzeczpospolita Obojga Narodów - Europa na przełomie XVII i XVIII wieku - mapa ścienna

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Europa na przełomie XVII i XVIII wieku - mapa ścienna

Mapa historyczna prezentuje terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów: przemiany terytorialne przed i po Unii Lubelskiej. Mało tego na mapie znajdują się także miejsca obrad sejmów. Na drugiej stronie ukazana jest Europa na przełomie XVII i XVIII wieku - poczynając od zasięgów terytorialnych panowania Habsburgów poprzez rozwój Imperium Osmańskiego aż do usytuowania państewek niemieckich. Skala:1:1,5 mln / 1:3,35 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Rzeczpospolita od połowy XVI wieku do połowy XVII - Wielkie odkrycia geograficzne - mapa ścienna

Rzeczpospolita od połowy XVI wieku do połowy XVII - Wielkie odkrycia geograficzne - mapa ścienna

Mapa historyczna przedstawiająca z jednej strony sytuację Rzeczpospolitej od połowy XVI wieku do połowy XVII wieku. Mapa przedstawia zasięgi terytorialne oraz zmiany jakie się dokonywały w tym czasie. Druga strona mapy ściennej przedstawia najważniejsze odkrycia geograficzne jakie miały miejsce do XVII wieku. Skala:1:1,5 mln / 1:27,5 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Rzeczpospolita Polska 1920 - 1939 - Wojna obronna Polski w 1939 roku - mapa ścienna

Rzeczpospolita Polska 1920 - 1939 - Wojna obronna Polski w 1939 roku - mapa ścienna

Na mapie zaprezentowany jest zasięg terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej z okresu od 1920-1939. Dodatkowo na mapie zaznaczony jest obszar COP, lokalizacja gałęzi przemysłu, a także ważniejsze linie kolejowe oraz porty. Druga strona mapy odnosi się do wojny obronnej Polski z 1939 roku. Zaprezentowane są kierunki agresji wojsk zarówno niemieckiej jak i rosyjskiej. Skala:1:1,05 mln / 1:1 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Skarby Jasnej Góry dvd

Skarby Jasnej Góry dvd

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiał o Skarbach z Jasnej Góry

71,99 zł
Starożytna Grecja

Starożytna Grecja

Plansza dydaktyczna przedstawiająca Wydarzenia ze Starożytnej Grecji. Doskonała na zajęcia z historii.

59,99 zł
Starożytny Egipt

Starożytny Egipt

Plansza dydaktyczna przedstawiająca Wydarzenia ze Starożytnego Egiptu. Doskonała na zajęcia z historii.

59,99 zł
Starożytny Egipt, Grecja, Rzym, bogowie Grecji i Rzymu. Zestaw 30 podkładek

Starożytny Egipt, Grecja, Rzym, bogowie Grecji i Rzymu. Zestaw 30 podkładek

Podkładka edukacyjna jest świetnym narzędziem dla uczniów o dobrej pamięci wzrokowej, ułatwia powtarzanie i zapamiętywanie....

249,99 zł
Starożytny Izrael od X do VI w p.n.e. (Stary Testament) - mapa ścienna

Starożytny Izrael od X do VI w p.n.e. (Stary Testament) - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ustanowiony za panowania Salomona rozkład terytorialny 12 plemion (pokoleń) Izraela. Umieszczone na niej ważniejsze miejsca kultu, miasta i twierdze mają być pomocą i ułatwieniem w zrozumieniu dziejów starotestamentalnych. Najważniejsze wydarzenia polityczne i religijne przedstawiono w postaci kalendarium. Skala:1: 270 000   Format: 100 x 160 cm...

269,99 zł
Starożytny Rzym

Starożytny Rzym

Plansza dydaktyczna przedstawiająca Wydarzenia ze Starożytnym Rzymie. Doskonała na zajęcia z historii.

59,99 zł
Starożytny wschód

Starożytny wschód

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca starożytny wschód.

275,99 zł
Stojak statyw do map i plansz

Stojak statyw do map i plansz

Statyw do zawieszania map i plansz.

399,99 zł
Świat starożytny, średniowiecze, renesans, barok zestaw 30 podkładek

Świat starożytny, średniowiecze, renesans, barok zestaw 30 podkładek

Podkładka edukacyjna jest świetnym narzędziem dla uczniów o dobrej pamięci wzrokowej, ułatwia powtarzanie i zapamiętywanie....

249,99 zł
Sztuka królewska dvd

Sztuka królewska dvd

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiał o Sztukach królewskich

71,99 zł
Tajemnica Wyspy Wielkanocnej dvd

Tajemnica Wyspy Wielkanocnej dvd

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiał o Wyspie Wielkanocnej

71,99 zł
Tajemnice Biblii BBC film dvd

Tajemnice Biblii BBC film dvd

Seria przybliżająca wielkie postacie i zdarzenia z czasów biblijnych. Dowody historyczne, archeologiczne i antropologiczne pozwalają ujrzeć realia tamtych czasów w nowym świetle. Oddające prawdziwość historyczną rekonstrukcje zdarzeń, grafika CGI i opinie ekspertów pozwalają dogłębnie poznać wiele fascynujących postaci i opowieści biblijnyc...

199,99 zł
Unia Europejska - Rozwój Unii Europejskiej - dwustronna mapa ścienna

Unia Europejska - Rozwój Unii Europejskiej - dwustronna mapa ścienna

Unia Europejska, która narodziła się 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 Traktatu z Maastricht to wyraz solidarności oraz integracji politycznej, gospodarczej i społecznej, z jaką mieliśmy do czynienia od wielu lat. Dzięki mapie ściennej historycznej - rozwój Unii Europejskiej przedstawiającej jej rozwój możliwe jest prześledzenie tej współpracy na skalę całej Europy. Lektura powyższej mapy pozwoli dogłębnie poznać, które państwa należą, kandydują, a które nie należą do składu Unii Europejskiej. Skala:1:3,5 mln / 1:3,5 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Unia Europejska mapa

Unia Europejska mapa

Mapa ścienna pomocna m.in. w nauce geografii czy wiedzy o społeczeństwie.

347,99 zł
Unie Polski z Litwą - Polska i Litwa 1370-1505 - mapa ścienna

Unie Polski z Litwą - Polska i Litwa 1370-1505 - mapa ścienna

Unie Polski z Litwą zostały zapoczątkowane pierwszą unią w 1385 roku w Krewie. Związek ten zaowocował kolejnymi uniami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Efektami tych aktów było m.in. stworzenie wspólnego państwa. Dzięki mapie ściennej można prześledzić etapy i konsekwencje tworzenia się kolejnych unii polsko-litewskich. Skala:1:1,4 mln / 1:1,4 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Virtuti Militari dvd

Virtuti Militari dvd

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiał o orderze Virtuti Militari

71,99 zł
Walka o niepodległość i granice Rzeczpospolitej; Twórcy niepodległej Polski. Zestaw 30 Podkładek

Walka o niepodległość i granice Rzeczpospolitej; Twórcy niepodległej Polski. Zestaw 30 Podkładek

Podkładka edukacyjna jest świetnym narzędziem dla uczniów o dobrej pamięci wzrokowej, ułatwia powtarzanie i zapamiętywanie....

249,99 zł
Warszawa Walczy Kroniki Powstania Warszawskiego cz. I  dvd

Warszawa Walczy Kroniki Powstania Warszawskiego cz. I dvd

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiał pokazujący kronikę Powstania Warszawskiego cz.I

71,99 zł
Warszawa Walczy Kroniki Powstania Warszawskiego cz. II  dvd

Warszawa Walczy Kroniki Powstania Warszawskiego cz. II dvd

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiał pokazujący kronikę Powstania Warszawskiego cz.II

71,99 zł
Wiedza i pamięć Najnowsza Historia Polski pakiet 10 filmów dvd

Wiedza i pamięć Najnowsza Historia Polski pakiet 10 filmów dvd

Seria dziesięciu filmów dokumentalnych tematycznie związanych z najnowszą historią Polski, przeznaczonych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. „ Filmy pokazują nieraz zupełnie nieznane fragmenty wojennych i powojennych dziejów Polski. Dobry warsztat: sugestywne relacje świadków i ciekawe materiały archiwalne sprawia, że ich wartość edukacyjna jest wysoka. Dlatego z powodzeniem mogą być pomocą w nauce historii, jak i w jej popularyzacji” – Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN prof. Jan Żaryn....

359,99 zł
Wielcy wodzowie BBC box 6 dvd

Wielcy wodzowie BBC box 6 dvd

Seria „Wielcy wodzowie, wielcy wojownicy” to nakręcone z rozmachem, wypełnione akcją widowisko opowiadające o życiu sześciu ludzi, którzy kształtowali świat wokół siebie dzięki sile woli, odwadze, a niekiedy kierowani zwykłą chciwością. To opowieści o męstwie, miłości, zdradzie i przemocy.Spartakus, Hernan Cortes, Hun Attyla, shogun Tokugawa Ieyasu, Napoleon Bonaparte i Ryszard Lwie Serce - każda z tych wielkich postaci o magnetyzujących osobowościach zasłużyła sobie na wieczne miejsce w wyobraźni ludzi....

143,99 zł
Wielkie cywilizacje średniowiecza - kultura i sztuka - mapa ścienna

Wielkie cywilizacje średniowiecza - kultura i sztuka - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca wielkie cywilizacje i kręgi kulturowe średniowiecza: chrześcijaństwo, Bizancjum oraz islam. W sposób bardzo przejrzysty ukazana jest analiza porównawcza stylów architektonicznych, malarstwa, rzeźby, sztuki użytkowej oraz pisma. Bogato ilustrowana przykładami. Format: 200 x 150 cm...

389,99 zł
Wielkie odkrycia geograficzne, heraldyka, historia pisma i kalendarza. Zestaw 30 podkładek

Wielkie odkrycia geograficzne, heraldyka, historia pisma i kalendarza. Zestaw 30 podkładek

Podkładka edukacyjna jest świetnym narzędziem dla uczniów o dobrej pamięci wzrokowej, ułatwia powtarzanie i zapamiętywanie....

249,99 zł
Wieszak stojak na mapy i plansze

Wieszak stojak na mapy i plansze

Stabilny i wygodny w użyciu wieszak do plansz i map wyposażony w klipsy do wieszania kartek i haczyki

419,99 zł
Wincenty Witos dvd

Wincenty Witos dvd

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiał o Wincentym Witosie

71,99 zł
Ziemia Święta - mapa ścienna

Ziemia Święta - mapa ścienna

Mapa ścienna Ziemi Świętej przedstawia w sposób ogólny i szczegółowy (dzięki dwustronnie zadrukowanej, laminowanej powierzchni) tereny kluczowe dla początków chrześcijaństwa. Wymiar:100 x 140 cm...

159,99 zł
Ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego - mapa ścienna

Ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Mapa główna poświęcona jest panowaniu Kazimierza Wielkiego. Skala:1 : 700 000 Format:200 x 150 cm...

389,99 zł
Pilna Faktura Vat?