Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie to bardzo ważny przedmiot. Młodzież bardzo często boi się rozmawiać na istotne w tym wieku tematy ze swoimi rodzicami. To szkoła jest miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą uzyskać odpowiedzi na wiele trudnych pytań związanych z własną seksualnością, dojrzewaniem. Tego rodzaju zajęcia są konieczne, by w gimnazjalistach wzrastała świadomość własnej wartości, by okres dojrzewania, buntu nie było okresem wpadania w nałogi. Pomoce zgromadzone w tej kategorii pomogą w ciekawym przedstawieniu młodzieży danej tematyki.
Pilna Faktura Vat?