Materiały i pomoce dydaktyczne do nauki fizyki i astronomii w szkole ponadpodstawowej

Fizyka i astronomia

Pomoce edukacyjne najlepszą inspiracją do nauki fizyki 

Fizyka bardzo często kojarzona jest z matematyką i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie przepadają za nią. Jednak dzięki odpowiednim pomocom naukowym nauka fizyki może okazać się bardzo ciekawa. We właściwy sposób przekazana także może zachwycać i inspirować do dalszych, samodzielnych poszukiwań w szczególności z dziedziny astronomii. Tak przecież rodzą się w młodych ludziach pasje. Proponujemy tutaj takie pomoce dydaktyczne jak: płyty DVD, programy multimedialne, plansze, tablice czy bardzo lubiane przez młodych ludzi globusy, lunety, planetaria.
Pilna Faktura Vat?