Technologia informacyjna

Technologia informacyjna
Wydawać by się mogło, że młodzież z tym przedmiotem nie powinna mieć żadnego problemu. Znakiem dzisiejszych czasów jest bowiem komputeryzacja życia. Młodzi ludzie jednak bardzo często wykorzystują komputer w celach rozrywkowych. Pomoce zgromadzone w tym dziale mają za zadanie uzmysłowienie młodzieży wielu innych możliwości, jakie daje komputer i naukę korzystania z tych oto możliwości. Proponujemy płyty CD, DVD, nośniki pamięci oraz podręczniki i kursy korzystania z potrzebnych programów komputerowych.
Pilna Faktura Vat?