Chemiczne domino Węglowodory i pochodne

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0167008
 • Producent: Pilch
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 159,99 zł

Gry dydaktyczne pomagają w lepszym i szybszym opanowaniu materiału nauczania, korzystnie wpływają na trwałość wiedzy, przyczyniają się do większego zainteresowania przedmiotem, a tym samym zwiększają motywację uczenia się chemii.

Gry edukacyjne rozwijają sferę emocjonalną uczniów i zwiększają ich aktywny udział w lekcji. Uczą współpracy w zespole, stwarzają bezstresową atmosferę, przyczyniają się do kształcenia postaw twórczych.

Stosowanie gier edukacyjnych daje możliwość wzajemnego uczenia się, co zgodnie z badaniami edukacyjnymi w sposób bardzo istotny poprawia skuteczność uczenia się.

Dodatkowo wykorzystanie gier edukacyjnych mobilizuje i angażuje uczniów. Dzięki temu, że zabawa ma postać rywalizacji, nauce towarzyszą pozytywne emocje.

Domina Chemiczne

Opisana gra uzyskała pozytywne recenzje ekspertów z dziedziny Dydaktyki Chemii, można ją wykorzystać zarówno do urozmaicenia zajęć w szkole jak również jako pomoc dydaktyczną w domu.

Domina chemiczne należą do gier losowych o prostej strategii, ale wymagającej dokonywania wyborów.

Gra pozwala na utrwalenie i sprawdzenie umiejętności posługiwania się prawidłowymi nazwami, symbolami i wzorami pierwiastków oraz związków chemicznych poznanych w Szkole Podstawowej. Zakres zastosowanych w elementach Domin symboli, wzorów i nazw nie wykracza poza podstawy programowe kształcenia ogólnego z chemii w Szkole Podstawowej.

Domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

 • pozwala na odróżniania węglowodorów (alkanów, alkenów i alkinów) oraz ich pochodnych (alkoholi , kwasów. soli i estrów)
 • ćwiczy poprawną nomenklaturę wymienionych w podstawie programowej związków organicznych węglowodorów i pochodnych
 • utrwala zasady uzgadniania wzorów poznanych węglowodorów i ich pochodnych.

Zawartość:

W skład memory chemicznego wchodzi:

 • skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5cm,
 • 30 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.

Grupa produktowa: Gry edukacyjne
Pilna Faktura Vat?