Chrząszcz z Żyrzyna

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0009042
  • Producent: Epideixis
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 24,99 zł
Książeczka Chrząszcz z Żyrzyna 1- służy do doskonalenia słuchu fonemowego oraz czytania i pisania. Zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców.
Książeczka Chrząszcz z Żyrzyna 1- Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu. Obejmuje zagadnienia: głoska f w śródgłosie nawy obrazka, głoska t na początku nazwy obrazka, odróżnianie głoski p od b, głoska g w nagłosie nazw obrazków, głoska s w śródgłosie nazw obrazków, rozróżnianie głosek : t - k, r – l, ustalanie kolejności użycia liter : r - l , l – r, uzupełnianie luk w wyrazach brakującymi literami, trudne sylaby z dwuznakami dż i dz, przekształcanie wyrazów przez dodawanie, odjęcie, zmianę litery lub sylaby, tworzenie sylab i wyrazów z głoskami sz i s.

O książeczce:

• Format 26,0 x 14,0 cm
• 24 strony
• Autor: Katarzyna Szura

Grupa produktowa: Książki
Pilna Faktura Vat?