Cyberprzemoc przyjaciele film dvd

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402529
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 239,99 zł


Film DVD – na trzy godziny wychowawcze

pt. ” Przyjaciele………….. ? ”
TOLERANCJA,PRESJA GRUPY – WAGARY, CYBERPRZEMOC.

Film porusza trzy problemy: presji grupy – która skutkuje wagarami, tolerancji i cyberprzemocy.

Czas trwania filmu 21 min + komentarz do każdego tematu ok. 3 min. każdy.

Do filmu dołączone są trzy konspekty do przeprowadzenia zajęć z uczniami.
W filmie występuje znana i poważana pedagog – psycholog Pani Iwona Anna Wiśniewska, która udziela trzech komentarzy do każdego poruszanego tematu!


Film DVD – na trzy godziny wychowawcze


pt. ” Przyjaciele………….. ? ”
TOLERANCJA,PRESJA GRUPY – WAGARY, CYBERPRZEMOC.

Film porusza trzy problemy: presji grupy – która skutkuje wagarami, tolerancji i cyberprzemocy. W konwencji fabularnej opowiadamy historie trzech chłopaków. Główny bohater Marek nie ma kolegów. Jest bardzo dobrym uczniem, ale pochodzi z ubogiej rodziny. Bardzo chciałby się z kimś zaprzyjaźnić. Daniel i Sebastian, zakładają tajne przymierze i ślubują, że będą przyjaciółmi na dobre i na złe. Sebastian jest bardzo zazdrosny o przyjaźń z Danielem, dlatego kiedy Daniel proponuje Markowi, żeby był w ich klubie, wpada na pomysł ośmieszenia Marka. Jego zazdrość i złośliwość doprowadza do sytuacji bardzo niebezpiecznej. Wagary, włamanie do szkoły, pożar w pracowni komputerowej i dramat Marka, który ucieka z domu, nie umiejąc poradzić sobie z presją otoczenia. Sebastian umieszcza film z ich eskapady do szkoły w internecie, przedstawiający Marka jako bandytę.
Czas trwania filmu 21 min + komentarz do każdego tematu ok. 3 min. każdy.

Po obejrzeniu filmu uczeń:
zna treść filmu i komentarz pedagoga-psychologa Pani Iwony Wiśniewskiej;
zna definicję presji grupy, wartości, tolerancji, przemocy i cyberprzemocy;
zdaje sobie sprawę z konsekwencji ulegania presji grupy;
potrafi wykonać pracę „ cechy dobrego kolegi i koleżanki”
dostrzega różnicę w zachowaniach, które są społecznie tolerowane od nietolerowanych;
potrafi wykonać ćwiczenie „kryształ wartości „ oraz krzyżówkę;
dowie się jakie są niebezpieczeństwa związane z ujawnieniem swoich danych osobowych, zdjęć, filmów na portalach społecznościowych;
potrafi napisać krótką informację w formie e-mail dotyczącą postępowania w sytuacji doświadczenia cyberprzemocy.

Do filmu dołączone są trzy konspekty do przeprowadzenia zajęć z uczniami.
W filmie występuje znana i poważana pedagog – psycholog Pani Iwona Anna Wiśniewska, która udziela trzech komentarzy do każdego poruszanego tematu!

Grupa produktowa: Filmy edukacyjne
Pilna Faktura Vat?