Das Tagesablauf-Domino - gra językowa z polską instrukcją i suplementem

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402735
  • Producent: Eli Publishing
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 83,99 zł

Gra językowa Das Tagesablauf-Domino - wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz dodatkową kostką do gry.

Das Tagesablauf-Domino jest grą językową ukierunkowaną na naukę słownictwa niemieckiego związanego z czynnościami codziennymi. Gra polega na dopasowywaniu do siebie kart w kształcie elementów domina (z rysunkami czynności po jednej stronie oraz zdaniami opisującymi inną czynność po drugiej stronie) w taki sposób aby rysunek odpowiadał zapisowi słownemu.

Poniżej również opis w oryginale.

Charakter gry: Domino

Poziom trudności: A2-B1

Jeden z możliwych scenariuszy prowadzenia rozgrywki: Karty domina należy potasować i rozdać uczestnikom gry. Partię rozpoczyna gracz posiadający kartę rysunkiem ukazującym chronologicznie najwcześniejszą czynność poranną. Pozostali gracze dokładają do niej kolejno swoje elementy domina w taki sposób, aby zapis słowny odpowiadał rysunkowi i odczytują na głos zdania w czasie teraźniejszym, przeszłym, lub przyszłym układane przy pomocy podanych w nawiasach bezokoliczników (dodatkowym wariantem gry jest odmienianie podanych w bezokolicznikach czasowników przez wybrane osoby i czasy). Wygrywa ten z uczestników gry, który poprawnie zastosuje wszystkie czasowniki w dokładanych przez siebie elementach domina oraz jako pierwszy pozbędzie się swoich kart domina. Z kolei przegrywa osoba, która jako ostatnia zostanie z kartą.

Cele językowe: poprawne stosowanie najczęściej używanych czasów gramatycznych, nauka słownictwa związanego z czynnościami życia codziennego

Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli

Zastosowanie: Gra znajduje zastosowanie zarówno w trakcie zajęć w szkole jak i w warunkach domowych (zabawy z przyjaciółmi i rodziną, lub prywatne lekcje języka niemieckiego).

Dodatkowe korzyści: Das Tagesablauf-Domino doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość), sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry oraz wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

Dodatkowa kostka: Gra wzbogacona została o nowe warianty rozgrywek dzięki zastosowaniu dodatkowej kostki rozszerzającej zakres edukacyjny gry.

Rozszerzona instrukcja: Do gry dołączono rozbudowaną instrukcję w języku polskim zawierającą:

wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy,
rozbudowane scenariusze rozgrywek,
propozycje zabaw i ćwiczeń edukacyjnych,
przeznaczony do kopiowania praktyczny słowniczek wyrazów używanych w grze wraz z tłumaczeniem na język polski i transkrypcją fonetyczną.
Instrukcja w języku polskim to również udogodnienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z oryginalną, obcojęzyczną wersją instrukcji, a także możliwość samodzielnego pokierowania zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami.

Gra opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Gemeinsamer Europäische Referenzrahmen) - poziom A2-B1

Zestaw zawiera:
-48 kartonowych elementów domina z umieszczonymi po jednej stronie obrazkami, a po drugiej stronie czynnościami zapisanymi słownie
-broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
-dodatkową kostkę do gry,
-rozbudowaną instrukcję w języku polskim.

Format 21,5x14,5 cm
Opakowanie: eleganckie kartonowe pudełko, folia

Das Tagesablauf-Domino

Niveau A2-B1

SPIELREGELN
Das Spiel kann sowohl in der Klasse, als auch zu Hause gespielt werden.
Der Lehrer kann das Schwierigkeitsniveau dem Leistungsstand der Klasse anpassen, indem die Verben in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft gebildet werden sollen. Ausgehend vom Startkärtchen müssen die Spieler nach den traditionellen Dominoregeln der Beschreibung die dazugehörige Abbildung zuordnen und das Verb in der vorgegebenen Zeit (Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft) und der richtigen Person (3. Person Singolar oder Plural) bilden und somit Schritt für Schritt den Tag der Familie Schumann rekonstruieren. Gewonnen hat der Spieler, der als erster alle seine Kärtchen korrekt ins Domino eingefügt hat.
Die beigelegte Spielanleitung enthält viele Ideen für Variationen dieses Spiels, sowie die vollständige Liste der dargestellten Handlungen inklusive der konjugierten Verben.

MATERIAL
Das Spiel besteht aus:
• 48 Kärtchen mit einem Bild auf der einen und einem Satz mit dem Verb im Infinitiv auf der anderen Seite
• einer Spielanleitung.

SPRACHLICHE LERNZIELE
• Hilfe beim Erlernen und Wiederholen häufig gebrauchter Redewendungen
• Erweiterung des Wortschatzes.

Język obcy: Język niemiecki
Grupa produktowa: Gry edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?