Dopalacze - zagrożenia pakiet 3 filmów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0403002
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 251,99 zł

“Dopalacze - zagrożenia” to seria trzech filmów profilaktycznych, dotyczących problemu zażywania dopalaczy przez młodych ludzi.

“Dopalacze - zagrożenia” to seria trzech filmów profilaktycznych, dotyczących problemu zażywania dopalaczy przez młodych ludzi. Filmy zostały zrealizowane w konwencji filmów popularnonaukowych. Dostarczają młodemu człowiekowi informacji na temat konsekwencji prawnych, psychologicznych oraz zdrowotnych, jakie wynikają ze spróbowania i zażywania dopalaczy. Filmy kładą nacisk na przekazanie w klarowny i atrakcyjny sposób wiedzy, jaką ma nauka na temat tzw. nowych narkotyków, czyli dopalaczy. Wiedza ta ma uświadomić, a jednocześnie pozwolić młodemu człowiekowi dokonać wyboru, czy chce spróbować dopalaczy, świadom zagrożeń, jakie za sobą niosą.
Filmy zostały wzbogacone wypowiedziami ekspertów: psychologa dr Ewy Tokarczyk, wykładowcy Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie oraz lekarza.
Dodatkowo do każdego filmu dołączony jest komentarz w/w ekspertów (jako materiał pomocniczy/uzupełniający), m.in. wypowiedź lekarza na temat udzielenia tzw. pierwszej pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że zatruła się dopalaczami.
Do każdego filmu został dołączony również scenariusz lekcji.

Filmy “Dopalacze - zagrożenia”:
1. “Wpływ dopalaczy na organizm człowieka”
Film pokazuje jakie mogą być konsekwencje zdrowotne (psychiczne i fizyczne) kontaktu z dopalaczami.
Czas trwania filmu: ok. 14 minut + komentarz lekarza (pierwsza pomoc) ok. 10 minut

2. “Dopalacze a ryzykowne zachowania młodych ludzi”
Film pokazuje sytuacje, w których młodzi ludzie sięgają po dopalacze oraz konsekwencje, jakie niesie za sobą taka decyzja. Ukazuje również zagrożenia, na jakie narażona jest osoba, która spróbowała dopalaczy.
Czas trwania filmu: ok. 12 minut + komentarz psychologa ok. 7 minut

3. “Uzależnienie od dopalaczy”
Film wyjaśnia mechanizm uzależnienia od dopalaczy. Obala teorie, mowiące o dopalaczach jako o substancjach psychoaktywnych bezpieczniejszych od narkotyków.
Czas trwania filmu: ok. 14 minut + komentarz psychologa ok. 6 minut

Pakiet zawiera:

  • ok. 60 minut materiału filmowego
  • 3x filmy popularnonaukowe (każdy film trwa ok. 12-14 minut)
  • 3x komentarz eksperta
  • do każdego filmu dołączony jest scenariusz lekcji
  • forma wydania: 3x płyta DVD

Grupa produktowa: Filmy edukacyjne
Pilna Faktura Vat?