Drzewko smutku i radości

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0166934
 • Producent: Pilch
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 755,99 zł

Pomoc przeznaczona w ramach wychowania społeczno – moralnego dzieci i młodzieży

Składa się z dwóch drzewek  –„smutku” i „radości” , do których są dołączone:

 1. Listki z napisami cech i uczuć:
 • cechy i uczucia smutne - zazdrość, nerwowość, chciwość, złośliwość, egoizm, brzydota, wulgarność, lekkomyślność, obojętność, pesymizm, fałszywość, niedbałość, negacja, niezgrabność, poczucie zawodu, choroba, brak motywacji.
 • cechy i uczucia radosne dobroć, zadowolenie, delikatność, uczynność, uprzejmość, życzliwość, odwaga, uznanie, czułość, wrażliwość, akceptacja, spokój, miłość, przyjaźń, optymizm, wyciszenie, wyrozumiałość, sympatia, ambicja.

oraz jako zestaw dodatkowy (do kupienia osobno):

2.  Ilustracje przedstawiające emocje

 • emocje pozytywne: 3 emocje po 3 ilustracje
 • emocje negatywne: 3 emocje po 3 ilustracje

Cele:

 • Rozwijanie emocjonalności dzieci, umiejętności rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji, rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności prawidłowego posługiwania się mową czynną dziecka, wzbogacenie słownictwa dzieci, kształcenie kompetencji językowych, wdrażanie do komunikacji werbalnej w zakresie przeżywanych emocji, a także niewerbalnej- wyrażania emocji za pomocą gestów i mimiki, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami i przeżywanymi uczuciami, nabywanie wiedzy o indywidualności przeżywanych emocji . Powyższe cele wynikają z podstawy programowej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, zawarte są min w następujących działach :
 • poznawanie i rozumienie siebie i świata
 • poznawanie środowiska społeczno- kulturowego- poznawanie siebie
 • rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć za pomocą języka ciała w sposób aprobowany przez innych
 • dzielenie się swymi uczuciami i emocjami z innymi
 • dostrzeganie swoich możliwości
 • dostrzeganie wyborów z przewidywaniem ich skutków
 • dostrzeganie własnej przydatności w najbliższym środowisku

 

Posługiwanie się mową:

 • wypowiadanie się na podstawie obserwowanych w środowisku zjawisk, procesów i kontaktów społecznych
 • zachęcanie do wypowiadanie się  na temat zabaw i kontaktów z rówieśnikami, wykonywanych czynności i przeżyć
 • wzbogacanie słownictwa w miarę poznawania środowiska społecznego i relacji społecznych,
 • używanie słownictwa określającego stany uczuciowe

formułowanie uogólnień i tworzenie definicji na podstawie rozwiązywania i układania zagadek

 

Wdrażanie do przestrzegania norm regulujących współżycie:

 • przyzwyczajanie do mówienia o swoich przeżyciach, osiągnięciach, doświadczeniach, trudnościach, bycia słuchanym i słuchania wtedy, gdy mówią inni
 • używanie form i zwrotów grzecznościowych
 • przestrzeganie zawartych umów
 • przyzwyczajanie do podejmowania wspólnych decyzji

 

Budowanie systemu wartości:

 • kształtowanie cech charakteru: wykorzystanie naturalnych sytuacji wychowawczych do postrzegania i nazywania przejawów życzliwości, koleżeństwa, dobroci, szlachetności oraz do rozumienia tych pojęć, uczenie sposobów wyrażania własnych emocji w kontaktach z innymi.

Zawartość:

 • 2 drzewka: radosne i smutne 120 x 75 cm
 • 2 stabilne stojaki
 • 36 listków 10 x 15 cm
 • kostka do gry z emocjami
 • 34 drewniane kołeczki- łodygi listków
 • instrukcja


Grupa produktowa: Pomoce dydaktyczne