Dyskalkulia dla gimnazjum II licencja wielostanowiskowa

  • szt.
  • 649,00 zł

Dyskalkulia dla gimnazjum II jest to program komputerowy;
Tego rodzaju ćwiczenia mają usprawnić proces wykonywania zadań matematycznych.
Dobór ćwiczeń zgodny jest z postulowanym przez nauczycieli i terapeutów zakresem ćwiczeń dla uczniów z
problemem dyskalkulii w gimnazjum i dlatego różni się od typowych treści w programachnauczania
matematyki w gimnazjum.

Program obejmuje:
● Obliczanie wartości wyrażeń – dla zadanego wyrażenia i wartości zmiennych uczeń oblicza wartość tego wyrażenia np.: Oblicz wartość wyrażania 10x+3y dla x=8 i y=9.
● Redukowanie wyrażeń podobnych – W zadanym wyrażeniu uczeń ma dokonać redukcji wyrazów podobnych np. 2a+(-3)b+(-5)a+(-2)b=-3a-5b
● Wyłączanie przed nawias – Uczeń ma zamienić sumę na iloczyn poprzez wyciągnięcie wspólnego czynnika przed nawias np.: 35a+25b = 5(7a+5b)
● Mnożenie jedno i dwumianów – Uczeń ma wykonać mnożenie typu a(b+c) (a+b) (c+d)np: 5(a+3)=5a+15
● Sprawdzanie, czy dana liczba spełnia równanie – Uczeń podstawia daną liczbę do równania i sprawdza, czy liczba ta spełnia to równanie np.: Sprawdź, czy liczba -0.4 spełnia równanie: 10x+11=5x+9
● Rozwiązywanie równań – równania typu ax+b=c ax+b=cx+d np.: 2x+1=3 2x+1=x+1
● Zadania tekstowe opierające się na rzeczywistych problemach z życia codziennego dostosowane do potrzeb uczniów z dyskalkulią. Zadania inspirowane postulatami terapeutów i nauczycieli, którzy pracują z uczniami z dyskalkulią.
● Dodatkowo program zawiera prezentacje:
○ o korzystaniu z programu
○ o wyrażeniach
○ równaniach
● Każdy rodzaj zadania posiada pomoc


Uwaga: Zadania różnią się poziomem trudności, a konkretne wartości liczbowe są losowane przez komputer dla
każdego przykładu, tak, aby dane zadnie mogło być wielokrotnie wykonywane.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?