Dziecko w Europie

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0134136
 • Producent: Bro-Posz
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 799,00 zł
Kształcenie i wychowanie w szkole ma służyć rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, przedsiębiorczości, szacunku dla innych, miłości ojczyzny oraz poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa cywilizacyjnego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.

Kształcenie i wychowanie w szkole ma służyć rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, przedsiębiorczości, szacunku dla innych, miłości ojczyzny oraz poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa cywilizacyjnego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.
Cele i zadania edukacji europejskiej rozpatruje się w trzech aspektach: nauczaniu o Europie, nauczaniu w Europie i dla Europy.
Proponowany zestaw pomocy dydaktycznych dostarcza dziecku podstawowej wiedzy na temat Europy, wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego. Sprzyja realizacji następujących treści kształcenia:

 • kontynenty świata,
 • położenie Polski w Europie,
 • najbliżsi sąsiedzi Polski,
 • symbole narodowe wybranych państw,
 • życie dzieci w innych krajach,
 • narody słowiańskie i inne żyjące w Europie,
 • wielcy ludzie,
 • budzenie szacunku dla pracy ludzkiej i jej wytworów.

Zestaw pomocy dydaktycznych obejmuje następujące elementy:

 • Portrety "Ojców Europy".
 • Mapa Europy z wyszczególnionymi flagami państw.
 • Zestaw kartoników z nazwami państw i ich stolic.
 • Krzyżówka z zestawem liter.
 • Plansze poglądowe - zabytki Europy.
 • Puzzle - stroje ludowe wybranych państw europejskich.
 • Rebusy - państwa założycielskie Unii Europejskiej.

Grupa produktowa: Plansze dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?