Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-IWWR/2021

  • szt.
  • 24,99 zł


ilość stron: 44
okładka: kartonowa

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 3 ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1257).
Dzienniki do dokumentowania zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rejestrowania działań Zespołu ds. wczesnego wspomagania.
Odpowiednio zaprojektowana liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany, będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.


Dziennik pozwala na dokonanie zapisów:

1. Danych osobowych dziecka, w tym zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
2. Numeru opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i zaleceń poradni pp.
3. Danych kontaktowych do rodziców.
4. Składu osobowego zespołu.
5. Celów wspomagania i harmonogramu działań.
6. Indywidualnego programu wspomagania.
7. Przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania, wyników obserwacji dziecka na zajęciach, zalecanych do wykonania ćwiczeń.
8. Oceny skuteczności pomocy.
9. Kontaktów ze specjalistami i instytucjami.
10. Wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z dzieckiem.
11. Nadzoru pedagogicznego.


ilość stron: 44
okładka: kartonowa

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?