Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-IRW

 • szt.
 • 19,99 zł
 • Odpowiednio zaprojektowana szata graficzna umożliwia rejestrowanie organizacji zajęć, jak i ich przebiegu w całym roku szkolnym
 • Liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany
 • Przeznaczony jest do dokumentowania indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 • Dziennik przygotowany został zgodnie z określonymi wymogami

Zgodność z wymogami:

Dziennik zajęć rewalidacyjnych przygotowany został zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( Dz. U. z 2013 r., poz. 529,).


Przeznaczenie dziennika:

Dziennik zajęć rewalidacyjnych przeznaczony jest do dokumentowania indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.


Zalety dziennika:

Odpowiednio zaprojektowana szata graficzna umożliwia rejestrowanie organizacji zajęć, jak i ich przebiegu w całym roku szkolnym. Liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.


„ § 12 .1 Dokumentacja zajęć obejmuje: 2) Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub indywidualnych zajęć dla każdego uczestnika zajęć prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola ( ...) dokumentacji."

 

Dziennik zajęć rewalidacyjnych pozwala na dokonanie zapisów:

 • danych osobowych dziecka, w tym zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych
 • numeru orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • danych kontaktowych do rodziców
 • składu osobowego zespołu
 • indywidualnego programu rewalidacji
 • przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania, wyników obserwacji dziecka na zajęciach, zalecanych do wykonania ćwiczeń
 • oceny skuteczności zajęć
 • okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć
 • kontaktów z rodzicami
 • wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z dzieckiem
 • nadzoru pedagogicznego


Cechy dziennika:

 • ilość stron: 60
 • okładka: kartonowa

 


Grupa produktowa: Dzienniki


🚚Dostawa Kurierem DPD kosztuje 14,99 zł

🎁Dostawa jest darmowa dla zamówień o wartości od 500 zł

🕒Dostępny jest odroczony termin płatności dla szkół i przedszkoli

📑Istnieje opcja wpisania różnych danych nabywcy i odbiorcy

🚀Możliwa jest pilna wysyłka Faktury Vat na podany adres e-mail

🛈 Kliknij po więcej informacji dla szkół i przedszkoli...

Pilna Faktura Vat?