Dziennik lekcyjny edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III szkoły podstawowej MEN-II/2018

 • szt.
 • 44,99 zł

Symbol MEN-II/2018 - edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III szkoły podstawowej.

Dziennik pozwalający na pełne dokumentowanie przebiegu i organizacji procesu dyd taktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.

Symbol MEN-II/2018 - edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III szkoły podstawowej.

Dziennik pozwalający na pełne dokumentowanie przebiegu i organizacji procesu dyd taktycznego i opiekuńczo-wychowawczego:

 • odnotowanie szkolnego planu nauczania na cykl edukacyjny,
 • wpis obowiązujących programów nauczania,
 • wykaz podręczników, zeszytów ćwiczeń,
 • wykaz nauczycieli poszczególnych edukacji,
 • monitorowanie realizacji ramowych planów nauczania w ujęciu rocznym i całego cyklu kształcenia,
 • wpisywanie uwag o realizacji podstawy programowej w poszczególnych okresach szkolnych,
 • odnotowywanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w danym oddziale,
 • Programu Wychowawczego i Profilaktyki,
 • form kontaktów z rodzicami,
 • uzupełnienia danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych o adres e-mail.

Oprawa twarda, dziennik szyty. Przewidziany na 42 tygodnie zajęć edukacyjnych. Ilość stron: 209.

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?