Dziennik Lekcyjny Edukacja Wczesnoszkolna dla klas I-III Szkoły Podstawowej MEN-II/2021 pomarańczowy

 • szt.
 • 49,99 zł
 • oprawa twarda
 • dziennik szyty ręcznie
 • przewidziany na 42 tygodnie zajęć edukacyjnych
 • ilość stron: 209

Dziennik pozwalający na pełne dokumentowanie przebiegu i organizacji procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego:

 • odnotowanie szkolnego planu nauczania na cykl edukacyjny,
 • wpis obowiązujących  programów nauczania,
 • wykaz podręczników, zeszytów ćwiczeń,
 • wykaz nauczycieli poszczególnych edukacji,
 • monitorowanie realizacji ramowych planów nauczania w ujęciu rocznym i całego cyklu kształcenia,
 • wpisywanie uwag o realizacji podstawy programowej w poszczególnych okresach szkolnych,
 • odnotowywanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w danym oddziale,
 • Programu Wychowawczego i Profilaktyki,
 • form kontaktów z rodzicami,
 • uzupełnienia danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych o adres e-mail.

Oprawa twarda, dziennik szyty ręcznie. Przewidziany na 42 tygodnie zajęć edukacyjnych. Ilość stron: 209.

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?