Dziennik Lekcyjny MEN-III/2020 (klasy 4-8, LO,Tech) niebieski

 • szt.
 • 44,99 zł
 • więcej miejsca na oceny cząstkowe
 • uwzględnia zmianę zapisów dotyczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • twarda oprawa, szyty

Umożliwia kompletne dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach 4-8 szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum.

AKTUALNY Z NOWĄ PODSTAWOWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zawiera dodatkowo rubryki przeznaczone na:

 • wpis obowiązujących  programów nauczania w oddziale dopuszczonych do użytku szkolnego,
 • wykaz podręczników, zeszytów ćwiczeń,
 • wykaz nauczycieli poszczególnych edukacji,
 • PRZEWIDZIANY NA 18 PRZEDMIOTÓW
 • uzupełnienia danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych o adres e-mail.
 • odnotowywanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w danym oddziale,
 • analizy statystyczne i GUS, zgodne z wymogami SIO,
 • analiza obecności uczniów

Dziennik Lekcyjny MEN-III/2018 ma więcej miejsca na oceny cząstkowe. Uwzględnia zmianę zapisów dotyczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz dodatkowe strony na uwagi nauczyciela. Charakteryzuje go twarda oprawa, szyty.

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?