Dziennik Nauczania Indywidualnego MEN-DNI/2021

 • szt.
 • 19,99 zł
 • format: A4,
 • stron: 48,
 • okładka tekturowa, usztywniana, laminowana

Dostosowany do wymogów nowego Rozporządzenia MEN o nauczaniu indywidualnym, obowiązującym od 1 września 2014 r. !

 Umożliwia:

 • rejestrację treści programowych, od których nauczyciel odstępuje w nauczaniu indywidualnym;
 • sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia,
 • dokumentowanie udziału ucznia w życiu szkolnym!
 • zapis procedury oceny zachowania ucznia,
 • dokonywania wpisów z oceniania bieżące  każdego przedmiotu,
 • dokumentowanie frekwencji ucznia na zajęciach nauczania indywidualnego i zajęciach realizowanych z klasą,
 • dokumentowanie procesu dydaktycznego,

 

Dodatkowo przeznaczono miejsce na:

 • wpisanie programów nauczania  lub indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • kontaktów z rodzicami,
 • prowadzenie analizy frekwencji, uwag nauczycieli,
 • rejestrowanie nadzoru pedagogicznego.

 

Rejestr treści nauczania od których nauczyciel odstępuje stanowi pisemną formę wniosku nauczyciela o zmianę układu treści w programie nauczania (spełnia wymóg nowego rozporządzenia)!

 

format: A4, stron 48, okładka tekturowa, usztywniana, laminowana

 

 

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?