Dziennik Wychowawcy MEN-DW/2021

  • szt.
  • 19,99 zł
  • 64 strony
  • miękka, kartonowa oprawa

Dziennik Wychowawcy:

  • pozwala rejestrować postępy uczniów, proces wychowawczy, a tym samym współpracę z rodzicami.
  • służy do rejestracji działań wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • pozwala na pełną dokumentację procedury oceniania zachowania,
  • dokumentuje i porządkuje oświadczenia woli składane przez rodziców/opiekunów prawnych,
  • stanowi rejestr potwierdzający fakt zapoznania się z np. wymogami edukacyjnymi, przewidywanymi ocenami i inne,

Dziennik Wychowawcy ma 64 strony, miękką kartonową oprawę.

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?