Dziennik zajęć dla klas 4-6

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0117623
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 44,99 zł
Nowatorski druk, uwzględniający podstawowe założenia reformy edukacji; jego ogromną zaletą m.in. jest możliwość monitorowania ścieżek edukacyjnych.

Nowatorski druk, uwzględniający podstawowe założenia reformy edukacji; jego ogromną zaletą m.in. jest możliwość monitorowania ścieżek edukacyjnych.

Spis treści : 

1. Tygodniowy rozkład zajęć
2. Dane osobowe uczniów
3. Inne informacje o uczniach
4. Informacje o programie wychowawczym klasy
5. Ważne wydażenia z życia klasy
6. Wycieczki
7. Informacje o programach edukacyjnych i podręcznikach
8. Najważniejsze wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów
9. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia i realizacja planu nauczania
10.Realizacja treści ścieżek edukacyjnych
11.Informacje dla rodziców o przewidywancyh ocenach
12.Informacje o zachowaniu uczniów
13.Osiągnięcia uczniów w zakresie zajęć edukacyjnych
14.Religia/etyka
15.Język polski 
16.Historia i społeczeństwo 
17.Język 
18.Matematyka
19.Przyroda
20.Muzyka
21.Plastyka
22.Zajęcia techniczne
23.Zajęcia komputerowe
24.Wychowanie fizyczne
25.Inne
26.Roczne podsumowanie osiągnięć
27.Kontakty z rodzicami
28.Dane statystyczne
29.Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
30.Notatki
31.Uwagi dotyczące korzystania z dziennika zajęć

Parametry:
  • format A4
  • 128 stron

Pilna Faktura Vat?