Dziennik Zajęć Lekcyjnych w grupie oddziałowej/ międzyoddziałowej MEN-DZL/2021

  • szt.
  • 14,99 zł
  • format: A4,
  • okładka: kartonowa ze skrzydełkiem na listę obecności,
  • liczba stron: 16.

Dziennik Zajęć Lekcyjnych rekomendowany jest dla nauczycieli wychowania fizycznego, języków obcych oraz zajęć prowadzonych z podziałem na grupy.

Dziennik pozwala rejestrować postępy uczniów i przebieg procesu dydaktycznego, a ponadto:

  1. przeznaczony jest dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych,
  2. umożliwia pełną dokumentację procesu dydaktycznego, w tym zapis terminów zajęć, frekwencję uczniów, wyników oceniania i klasyfikacji w grupie.

Format: A4,
okładka: kartonowa ze skrzydełkiem na listę obecności,
liczba stron:16.

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?