Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2021

  • szt.
  • 19,99 zł
  • dostępny w miękkiej kartonowej oprawie z zakładką na listę uczniów,
  • drutowany,
  • liczba stron: 44

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2016 pozwala prowadzić kompletną dokumentację przebiegu zajęć szkolnych (plany pracy w I i II okresie, cele ogólne i operacyjne, tematykę zajęć, obecność uczniów, ocenę efektywności zajęć)
i doskonale spełnia swoją rolę jako dziennik zajęć dodatkowych, nieobjętych podstawowym programem nauczania. Dziennik pomaga w prowadzeniu zajęć, takich jak:

  • kółka zainteresowań,
  • indywidualne zajęcia z uczniem zdolnym,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • i innych zajęć.

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2016 przystosowany jest do odnotowywania godzin dodatkowych realizowanych przez nauczyciela. Dostępny jest w miękkiej kartonowej oprawie z zakładką na listę uczniów, drutowany. Liczba stron: 44

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?