Dziennik Zajęć Specjalistycznych MEN-DZS/2021

  • szt.
  • 19,99 zł
  • miękka, kartonowa oprawa
  • 52 strony

Dziennik Zajęć Specjalistycznych MEN-DZS/2021 umożliwia pełną dokumentację zajęć kompensacyjno- korekcyjnych, terapeutycznych i innych wskazanych w orzeczeniu lub przez zespół do spraw psychologiczno – pedagogicznych lub zatwierdzonych przez dyrektora na wniosek wychowawcy.

Dziennik przeznaczony jest dla jednego ucznia. Dziennik Zajęć Specjalistycznych MEN-DZS/2021 został tak zaprojektowany by móc w nim odnotowywać indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, opisywać przebieg zajęć, zapisywać wnioski, diagnozy.
Dziennik Zajęć Specjalistycznych MEN-DZS/2021 ma miękką kartonową oprawę i liczy 52 strony.

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?