EduROM Biologia. Szkoła ponadgimnazjalna

Dodaj recenzję:
  • 0081765
  • Producent: Young Digital Planet
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 199,99 zł
Multimedialne lekcje to wyjątkowy cykl najnowocześniejszych edukacyjnych programów komputerowych przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

EduROM– Biologia, to edukacyjny program komputerowy, multimedialne lekcje. Obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania biologii w szkole ponadgimnazjalnej. Elastyczny tryb nauki program dopasowuje się do umiejętności ucznia. Znakomity sposób prezentacji treści, symulacje i trójwymiarowe modele sprawiają, że nauka z programem eduROM Biologia jest wyjątkowo pasjonująca i skuteczna.
Materiał dydaktyczny
Bogato ilustrowany, zawierający filmy wideo i animacje przestrzenne, program wzbogacony został m.in. o biografie osób zasłużonych w dziedzinie biologii. Duży wybór interesujących prezentacji multimedialnych o różnorodnej tematyce (np. funkcje organizmu, biologiczne procesy niewidoczne gołym okiem) jest niezwykłym dodatkiem do tradycyjnego wykładu.
Materiał dydaktyczny zawarty w programie eduROM Multimedialne lekcje - Biologia odpowiada co najmniej 60 godzinom efektywnej nauki. Zgodny jest także z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.

Elastyczny tryb nauki – program dopasowujący się do umiejętności ucznia
Podczas wykonywania ćwiczeń system analizuje stan wiedzy ucznia oraz dostosowuje materiał do jego umiejętności i wiadomości w taki sposób, aby zwiększyć skuteczność nauki. Uczeń słabszy, który gorzej radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami, jest wspierany podpowiedziami naprowadzającymi na właściwą odpowiedź. Uczeń, który lepiej radzi sobie z zadaniami, rozwiązuje ćwiczenia trudniejsze. Taki system pozwala na indywidualizację i precyzyjne dopasowanie procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia.

„Inteligentne” ćwiczenia – system kontroli postępów w nauce
Każde ćwiczenie zawiera komentarz zwrotny (w formie dźwiękowej, tekstowej i graficznej) lub tzw. komentarz okienkowy (dodatkowa prezentacja w postaci tekstu, tabeli, ilustracji).

Szczegółowy raport wyników, przypisany do każdego ćwiczenia, umożliwia analizę sposobu jego wykonania – wskazuje m.in. ile razy użytkownik korzystał z podpowiedzi, ile popełnił błędów, zanim poprawnie rozwiązał całe zadanie. Raport nie może też zostać wyzerowany, co motywuje użytkownika do udzielania przemyślanych odpowiedzi.

Przewodnik – jak pracować z programem efektywnie
Strona tytułowa każdej lekcji zawiera informacje o jej celach oraz zakresie wiedzy niezbędnym, aby zrozumieć daną lekcję i poprawnie wykonać zawarte w niej ćwiczenia. Na kolejnych stronach umieszczono dokładne wskazówki, jak efektywnie pracować z materiałem szczegółowym. Praca z programem nie powinna więc sprawiać użytkownikowi najmniejszego problemu.

Narracje i filmy
W programie eduROM Multimedialne lekcje - Biologia dostępne są ciekawe narracje i animowane filmy, które poruszają tematy m.in. z zakresu budowy organizmu człowieka, genetyki i ekologii.
ZAWARTOŚĆ PROGRAMU

Programy narzędziowe
Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe:

• Słowniczek - zawiera hasła tematyczne związane z biologią, stosowane na stronach kursu
• Biografie - przedstawia ilustrowane biografie słynnych biologów

Dodatkowe opcje programu eduROM Biologia:

• Szukaj - narzędzie stanowiące jednocześnie szczegółowy indeks kursu; pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych
• Moje lekcje - program pozwalający tworzyć własne lekcje poprzez dowolne zestawianie stron wybranych z całego kursu
• Wyniki - opcja umożliwiająca śledzenie rezultatów osiąganych podczas pracy z programem
• Notatki - opcja umożliwiająca dodanie do poszczególnych stron kursu dowolnych tekstów (notatek)

Wymagania techniczne:

Dla systemów Windows 98/ME:

• procesor 200 MHz
• 64 MB pamięci operacyjnej

Dla systemów operacyjnych Windows 2000/XP:

• procesor 500 MHz ( zalecane 1 GHz)
• 256 MB pamięci operacyjnej

Pozostałe parametry:

• Internet Explorer 5.0 lub wyższy
• karta grafiki pracująca z rozdzielczością 800x600
• 16-bitowa karta dźwiękowa
• napęd CD-ROM
• mysz
• modem 14400 BPS lub stałe łącze (w przypadku korzystania z Internetu)

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne