Matematyka na wesoło - Wesołe miasteczko

  • szt.
  • 119,99 zł

Gra edukacyjna "Wesołe miasteczko" to świetna zabawa połączona z nauką. Przeznaczona dla dzieci w wieku 6 - 7 lat.

Pewnego dnia w wesołym miasteczku nieznośny klaun popsuł wszystkie zabawki i odtąd dzieci nie mają się gdzie bawić. Rozwiązanie kolejnych zadań matematycznych, uruchomi ponownie wesołe miasteczko, rozwijając przy tym umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczość i twórcze podejście do rozwiązywania zadań matematycznych.

Ćwiczenia zawarte w programie dotyczą zagadnień takich jak:

Arytmetyka:
Zabawa z programem rozwinie umiejętność dodawania, odejmowania oraz mnożenia liczb. Umożliwi także naukę porównywania poznanych liczb z użyciem znaków mniejszości i większości oraz rozkładania ich na składniki. 

Mierzenie masy 
W czasie gry dziecko zapozna się z zagadnieniami matematycznymi dotyczącymi mierzenia masy – ważenia – z wykorzystaniem wagi szalkowej i z użyciem odważników. Nauczy się również zapisywać wyniki pomiarów wagi. 

Figury geometryczne:
Ćwiczenia dotyczące figur mają za zadanie zapoznanie dziecka z figurami geometrycznymi i ich nazwami. Aktrakcyjna forma zabawy sprawia, że dziecko nauczy się rozpoznawać kształty i szacować ich rozmiar.

Klasyfikacja 
Podczas pracy i zabawy dziecko nauczy się grupowania przedmiotów według wybranej cechy (koloru, kształtu, przeznaczenia, liczby) oraz tworzenia zbiorów. Użytkownik nauczy się także wyodrębniać części wspólne zbiorów oraz w określać ich liczebność.

Program zawiera:
- setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych 
- możliwość śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów 
- zabawy ćwiczące spostrzegawczość 
- stopniowalny poziom trudności zadań 
- pomoc w formie dźwiękowej 
- wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji;

W ćwiczeniach poruszono zagadnienia:
- dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1–30 
- porównywanie liczb i określanie liczebności zbiorów 
- mnożenie jako dodawanie jednakowych składników 
- liczby jedno- i dwucyfrowe 
- ciągi malejące i rosnące 
- rozkład liczby naturalnej na czynniki 
- obliczanie pola powierzchni figur prostych 
- ważenie i mierzenie przedmiotów

Program zdobył Nagrodę Edukacja XXI przyznana podczas 16. Targów Książki Edukacyjnej Edukacja XXI w kategorii publikacje multimedialne za „szczególnie wybitne walory edukacyjno - poznawcze i poziom edytorski”.

Wymagania techniczne:

Wersja dla PC:

• procesor Pentium II
• system operacyjny Windows 98/2000/ME/XP/Vista
• 128 MB pamięci operacyjnej
• 80 MB wolnej przestrzeni na dysku
• karta grafiki pracująca z rozdzielczością 800x600 z tysiącami kolorów
• napęd CD ROM/DVD 24 X
• 16-bitowa karta dźwiękowa
• mysz Program wymaga zainstalowanego protokołu TCP/IP w systemie MS Windows. Na komputerach nie wyposażonych w kartę sieciową należy wraz z protokołem TCP/IP zainstalować kartę Dial-up (dla systemów MS Windows 9x), lub kartę Microsoft Loopback (dla systemów MS Windows 2000/XP).

Wersja dla MAC:

• procesor Power PC 500 MHz
• system operacyjny Mac OS X 10.1 i wyższy
• 128 MB pamięci operacyjnej
• 80 MB wolnej przestrzeni na dysku
• karta grafiki pracująca z rozdzielczością 800x600 z tysiącami kolorów
• 16-bitowa karta dźwiękowa
• napęd CD ROM/DVD 24 X
• mysz.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?