EduROM Matematyka. Szkoła ponadgimnazjalna

  • szt.
  • 239,99 zł
  • Niedostępny

Nowoczesny program do nauki matematyki. Zapewnia ponad 60 godzin efektywnej nauki. Stworzony z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych.

EduROM– Matematyka, to edukacyjny program komputerowy, multimedialne lekcje. Obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej. Elastyczny tryb nauki program dopasowuje się do umiejętności ucznia. Znakomity sposób prezentacji treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje sprawiają, że nauka z programem eduROM Matematyka jest wyjątkowo pasjonująca i skuteczna.

Materiał dydaktyczny 
Obszerny materiał programu został przedstawiony w multimedialnej formie. Każdy ekran stanowi odrębną całość prezentującą konkretne zagadnienie matematyczne objęte podstawą programową. Interaktywne wykresy, konstrukcje, wzory, przykłady, a także inteligentny system ćwiczeń, narracje oraz animacje pozwalają efektywnie przyswajać wiedzę. 
Materiał dydaktyczny zawarty w programie eduROM Multimedialne lekcje - Matematyka odpowiada co najmniej 60 godzinom efektywnej nauki. Zgodny jest także z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN. 

Elastyczny tryb nauki – program dopasowujący się do umiejętności ucznia 
Podczas wykonywania ćwiczeń system analizuje stan wiedzy ucznia oraz dostosowuje materiał do jego umiejętności i wiadomości w taki sposób, aby zwiększyć skuteczność nauki. Uczeń słabszy, który gorzej radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami, jest wspierany podpowiedziami naprowadzającymi na właściwą odpowiedź. Uczeń, który lepiej radzi sobie z zadaniami, rozwiązuje ćwiczenia trudniejsze. Taki system pozwala na indywidualizację i precyzyjne dopasowanie procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia. 

„Inteligentne” ćwiczenia – system kontroli postępów w nauce 
Każde ćwiczenie zawiera komentarz zwrotny (w formie dźwiękowej, tekstowej i graficznej) lub tzw. komentarz okienkowy (dodatkowa prezentacja w postaci tekstu, tabeli, ilustracji). 

Szczegółowy raport wyników, przypisany do każdego ćwiczenia, umożliwia analizę sposobu jego wykonania – wskazuje m.in. ile razy użytkownik korzystał z podpowiedzi, ile popełnił błędów, zanim poprawnie rozwiązał całe zadanie. Raport nie może też zostać wyzerowany, co motywuje użytkownika do udzielania przemyślanych odpowiedzi. 

Przewodnik – jak pracować z programem efektywnie 
Strona tytułowa każdej lekcji zawiera informacje o jej celach oraz zakresie wiedzy niezbędnym, aby zrozumieć daną lekcję i poprawnie wykonać zawarte w niej ćwiczenia. Na kolejnych stronach umieszczono dokładne wskazówki, jak efektywnie pracować z materiałem szczegółowym. Praca z programem nie powinna więc sprawiać użytkownikowi najmniejszego problemu. 

Narracje i filmy 
Program eduROM Multimedialne lekcje - Matematyka został wzbogacony o narracje i animowane filmy, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień matematycznych i dają możliwość zbliżenia procesu uczenia się do procesu badawczego.

Program zawiera: 

Programy narzędziowe 
Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe: 

• Słowniczek - zawiera terminy matematyczne użyte w programie 
• Kalkulator - umożliwia wykonywanie działań matematycznych włącznie z obliczaniami radianów i stopni 
• Biografie - przedstawia ilustrowane biografie słynnych matematyków 

Dodatkowe opcje programu eduROM Matematyka: 

• Szukaj - narzędzie stanowiące jednocześnie szczegółowy indeks kursu; pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych 
• Moje lekcje - program pozwalający tworzyć własne lekcje poprzez dowolne zestawianie stron wybranych z całego kursu 
• Wyniki - opcja umożliwiająca śledzenie rezultatów osiąganych podczas pracy z programem 
• Notatki - opcja umożliwiająca dodanie do poszczególnych stron kursu dowolnych tekstów (notatek).

Wymagania techniczne:

Dla systemów Windows 98/ME:

• procesor 200 MHz
• 64 MB pamięci operacyjnej

Dla systemów operacyjnych Windows 2000/XP:

• procesor 500 MHz ( zalecane 1 GHz)
• 256 MB pamięci operacyjnej

Pozostałe parametry:

• Internet Explorer 5.0 lub wyższy
• karta grafiki pracująca z rozdzielczością 800x600
• 16-bitowa karta dźwiękowa
• napęd CD-ROM
• mysz
• modem 14400 BPS lub stałe łącze (w przypadku korzystania z Internetu)

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?