EduROM Przyroda. Szkoła podstawowa - klasy 4, 5, 6

  • szt.
  • 239,99 zł
  • Niedostępny

EduROM multimedialna baza wiedzy Przyroda to staranne opracowanie wszystkich zagadnień przyrodniczych objętych programem szkoły podstawowej w klasach 4-6.

EduROM Multimedialna baza wiedzy to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program komputerowy. Praca z nim to spotkanie z innowacyjnym wykładem, doskonałymi zdjęciami, animacjami 3D, filmami wideo oraz setkami interaktywnych ćwiczeń. Krajobraz najbliższej okolicy, powietrze, woda na ziemi, flora i fauna to wszystko zawarte w multimedialnej bazie wiedzy. Dzięki nim niezbędna wiedza przyswajana jest niezwykle efektywnie.
Materiał dydaktyczny
Pakiet przedmiotowy eduROM multimedialna baza wiedzy Przyroda to staranne opracowanie wszystkich zagadnień przyrodniczych objętych programem szkoły podstawowej w klasach 4-6*. Materiał – zawarty na 8 płytach CD-ROM – odpowiada co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki.

Filmy wideo i animacje
Treści edukacyjne zilustrowano licznymi filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień. Dzięki filmom i animacjom uczeń poznaje podstawowe zjawiska biologiczne, fizyczne i chemiczne, zachodzące w otaczającej go przyrodzie, jej złożoność i wzajemne zależności. Może również zapoznać się ze skutkami szkód powodowanych przez działalność człowieka oraz nauczyć się świadomego i mądrego korzystania z bogactw naturalnych. Filmy i animacje obrazują również podstawowe zagadnienia związane z astronomią, meteorologią, życiem roślin, zwierząt i człowieka, a także pokazują piękno i zróżnicowanie krajobrazów Polski i świata.
Dają także uczniom unikalną możliwość zbliżenia procesu uczenia się do procesu badawczego, rozwijając w ten sposób zdolności i rozbudzając zainteresowania przyrodnicze.

Testy
Po każdej lekcji bądź rozdziale następuje możliwość utrwalenia nowych wiadomości poprzez ćwiczenia sprawdzające, dzięki którym uczeń sprawdza zrozumienie materiału oraz szybko i skutecznie przygotowuje się do sprawdzianów oraz egzaminów w szkole podstawowej.

Programy Narzędziowe
Materiał zawarty w tym programie dostępny był wcześniej w multimedialnych podręcznikach eduROM Przyroda: P4, P5 i P6.
ZAKRES ZAGADNIEŃ:

• Krajobraz najbliższej okolicy (m.in. widomy ruch Słońca, położenie Polski, mapa, krajobrazy Ziemi)
• Powietrze (m.in. ciało fizyczne, chmury, zjawiska atmosferyczne, zanieczyszczenia powietrza)
• Woda na Ziemi (m.in. opady atmosferyczne, wody powierzchniowe, morza i oceany)
• Skały, minerały, gleby (m.in. rodzaje skał w Polsce, wykorzystanie bogactw naturalnych, surowce mineralne świata)
• Fauna i flora (m.in. cechy organizmów żywych, organizmy jedno- i wielokomórkowe, klasyfikacja organizmów, łańcuch pokarmowy)
• Człowiek i środowisko (m.in. tradycje kulturowe, zdrowy styl życia, parki narodowe, chemiczne skażenie środowiska)
• Atmosfera i klimat (m.in. obserwacje i prognoza pogody, regiony klimatyczne, główne cechy klimatu Polski)

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU:

• Galeria zdjęć i ilustracji – około 2300 zdjęć i ilustracji, z których każde można obejrzeć w maksymalnym powiększeniu
• Galeria gatunków – systematyczny podział kilkudziesięciu organizmów żywych wraz z opisem i ilustracjami
• Mapy – zbór kilkuset map zaopatrzonych w indeks, legendę oraz opcję umożliwiającą maksymalne powiększenie każdego fragmentu
• Zrób to sam – zestaw doświadczeń, które można wykonać samodzielnie w domu
• Słowniczek – kilkaset terminów z zakresu przyrody, objaśnionych w sposób ułatwiający ich prawidłowe zrozumienie
• Biogramy – zestaw niekonwencjonalnie ujętych i opatrzonych ilustracjami kilkudziesięciu biografii słynnych podróżników, badaczy przyrody
• ponad 900 zagadnień
• prawie 300 filmów i animacji
• 167 nagrań
• 943 ćwiczenia
• 18 testów sprawdzających
• prawie 2000 multimedialnych stron.

Wymagania techniczne:

Dla systemów Windows 98/ME:

• procesor 200 MHz
• 64 MB pamięci operacyjnej

Dla systemów operacyjnych Windows 2000/XP/Vista/Windows 7:

• procesor 500 MHz ( zalecane 1 GHz)
• 256 MB pamięci operacyjnej

Pozostałe parametry:

• Internet Explorer 5.0 lub wyższy
• karta grafiki pracująca z rozdzielczością 800x600
• 16-bitowa karta dźwiękowa
• napęd CD-ROM
• mysz
• modem 14400 BPS lub stałe łącze (w przypadku korzystania z Internetu)

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?