eduSensus Dysleksja Pro

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0153039
 • Producent: Nowa Era
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 2 199,99 zł 2 079,99 zł

Program DYSLEKSJA PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1–3) oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

Program DYSLEKSJA PRO to zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

 

DYSLEKSJA PRO to: 

 • kompleksowy materiał pozwalający na prowadzenie terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej
 • blisko 1000 ćwiczeń, ponad 400 kart pracy do wydruku oraz 60 filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe
 • moduły wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych
 • aplikacja umożliwiająca m.in. przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników, śledzenie postępów oraz tworzenie i zarządzanie bazą uczestników zajęć
 • możliwość kreowania autorskich scenariuszy zajęć.
 • wysokiej jakości TABLET , stanowiący wyposażenie dodatkowe
  (UWAGA!: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD),
 • Karta MicroSD  z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty

 

 

 

DYSLEKSJA PRO składa się z 4 części:

 • Ocena ryzyka dysleksji - moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji
 • Litery - moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat
 • Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat
 • Trening słuchania, czytania i pisania cz.1 – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat.

 

Produkt DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów

 • funkcje słuchowo-językowe,
 • funkcje wzrokowe
 • nauka liter
 • czytanie, pisanie
 • motoryka mała i duża
 • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa
 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa
 • grafomotoryka
 • znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni
 • kształtowanie analizy i syntezy językowej
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego
 • kształtowanie kompetencji syntaktycznych
 • koncentracja, pamięć i uwaga

 

 

Program DYSLEKSJA PRO umożliwia:

 • przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy dotyczącej trudności w czytaniu i pisaniu
 • wspomaganie terapii pedagogicznej, np. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • urozmaicenie zajęć dydaktycznych, na których dzieci uczą się liter, czytania i pisania.

 

Pakiet DYSLEKSJA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Cele terapeutyczne programu:

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych
 • doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania
 • wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia)
 • rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka
 • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności
 • wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości
 • dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu
 • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.

 

Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.


Program DYSLEKSJA PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1-3) oraz wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

 

Program współpracuje również z:

 • tablicą interaktywną
 • komputerem z panelem dotykowym

Wymagania techniczne:

 • System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 (32bit i 64 bit)
 • Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bit) lub 2 GB (system 64-bit)
 • Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością minimum 1024x768
 • Port USB 2.0
 • Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player
 • Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?