eduSensus Dysleksja - pakiet II

  • Dodaj recenzję:
  • 0246553
  • Producent: Young Digital Planet
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 1 631,99 zł
Program eduSensus Dysleksja umożliwia przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy i terapii pedagogicznej, zawiera kompleksowy materiał pozwalający na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi objętymi ryzykiem dysleksji.


Multimedialne programy zawarte w pakiecie edusensus dysleksja umożliwia przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy i terapii pedagogicznej, zawiera kompleksowy materiał pozwalający na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi objętymi ryzykiem dysleksji. Program przeznaczony jest zarówno dla nauczycieli jak i terapeutów prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problem w czytaniu i pisaniu, zastosowana w nim forma nauki przez zabawę sprzyjają szybszemu osiąganiu oczekiwanych rezultatów terapii. Ćwiczenia koordynacji wzrokowej, słuchowej, ruchowej sprawią, że zajęcia będą nie tylko ciekawe ale i skuteczne.
Opiekunem całości serii eduSensus Dysleksja jest wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji rozwojowej: Pani prof. dr hab. Marta Bogdanowicz. Przy tworzeniu serii współpracowała również Pani mgr Renata Czabaj Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Części diagnostyczne obu par serii to moduły autorstwa prof. Bogdanowicz oraz jej zespołu. Moduły terapeutyczne opracowane zostały przez Panią mgr Małgorzatę Rożyńską Sekretarza w Polskim Towarzystwie Dysleksji.

• Seria przeznaczona dla terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi mającymi problemy z nauką czytania i pisania, a przede wszystkim z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową.
• Każda z części oprogramowania eduSensus Dysleksja składa się z modułu wspomagającego diagnozę oraz modułu terapeutycznego.
• Program zapewnia terapię zgodną z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
• Seria wzbogacona została o zestaw pomocy dydaktycznych.
Budowa programu eduSensus Dysleksja, Pakiet II:
• Aplikacja terapeuty – program zarządzający;
• Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat;
• Trening słuchania, czytania i pisania cz.1 – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat.

Aplikacja terapeuty to skuteczne narzędzie i pomoc w codziennej pracy dydaktyczno-terapeutycznej z dziećmi. Pozwala na archiwizowanie i drukowanie przydatnej dokumentacji, np. ćwiczeń usprawniających grafomotorykę, ilustracji czy dyplomów. Aplikacja umożliwia zapisanie wszelkich informacji zebranych podczas obserwacji dziecka i w trakcie analizy dokumentów sporządzonych przez specjalistów (np. psychologa, lekarza, pedagoga) oraz podczas wywiadu z opiekunami.

Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania to pierwszy profesjonalny, multimedialny program przystosowany do przeprowadzenia kompleksowej oceny dziecka, pomocnej w diagnozowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych i ich integracji. Program zawiera zestaw prób diagnostycznych w zakresie funkcji percepcyjno--motorycznych i ich integracji, ćwiczenia wprowadzające (próby przed wykonaniem zadania), a także profesjonalną dokumentację badania – zarówno tę tworzoną dynamicznie przez program w trakcie diagnozy, jak i dokumenty tradycyjne do wypełnienia (wywiad z rodzicami, dzieckiem itp.).

Trening słuchania, czytania i pisania cz.1 zawiera zestaw wysokiej jakości materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształtujących wrażliwość i świadomość ortograficzną. Materiały są przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Program ten jest idealnym narzędziem do indywidualnej pracy terapeutycznej, a także przynosi doskonałe efekty podczas zajęć dydaktycznych w grupie, jako alternatywna forma pracy. . Dwa poziomy trudności pozwalają lepiej dostosować materiał ćwiczeniowy do potrzeb ucznia.

Wymagania techniczne:

• MS Windows XP/Vista/7
• Internet Explorer 6.0 lub wyższy
• zalecane: procesor klasy Pentium IV 2,4 GHz oraz 512 MB RAM
• karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami
• karta graficzna (minimalna rozdzielczość 1024x768) z tysiącami kolorów
• port USB
• mysz lub inne urządzenie wskazujące
• napęd CD-ROM/DVD ROM

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne