eduSensus Logopedia Pro - Obrazkowy słownik tematyczny

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0096881
 • Producent: Nowa Era
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 1 599,99 zł 1 499,99 zł

Program Logopedia PRO - Obrazkowy słownik tematyczny zawiera materiały dla dzieci w wieku przedszkolnym, wpierające komunikację oraz rozwój słownictwa. Składa się z 2 części zawierających łącznie 860 ćwiczeń.

Obrazkowy słownik tematyczny to multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej (ilustracje, animacje, nagrania) wspierających rozwój słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka.

 

Zastosowanie: profilaktyka i terapia logopedyczna, nauka języka, zajęcia z dziećmi z zaburzeniami słuchu
Odbiorcy: logopedzi, nauczyciele przedszkola (dzieci młodsze), rodzice
Beneficjenci: dzieci uczące się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji

 

W zestawie OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY znajdują się:

 • dwuczęściowy program multimedialny na pendrive
 • profesjonalny mikrofon
 • przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych.

 

                                                                                                

Główne obszary wykorzystania programu OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY:

 • profilaktyka zaburzeń mowy i języka
 • wspomaganie nabywania umiejętności językowych
 • kształtowanie i rozwój języka, np. pojęć językowych, wzbogacanie słownictwa
 • wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego,
 • stymulowanie pola słuchowego
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków (poziom wyrazu) i przyporządkowywania ich do odpowiednich obrazów/elementów
 • wsparcie w terapii SLI oraz opóźnionego rozwoju mowy
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • ćwiczenia grafomotoryczne (drukowalne karty pracy)
 • praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii.

 

 

 

 

OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY  umożliwia:

 • naukę daktylografii lub wykorzystanie jej elementów w zajęciach/terapii
 • tworzenie autorskich programów lekcyjnych za pomocą funkcji Kreator Zajęć
 • swobodny wybór zasobów dzięki tematycznemu podziałowi słownictwa
 • pracę indywidualną i grupową
 • stopniowanie trudności ćwiczeń
 • tworzenie autorskich filmów/książek za pomocą narzędzia Kreator Komiksów
 • pracę z programem dzieciom z obniżoną percepcją, dzięki zastosowaniu szeregu udogodnień graficzno-funkcjonalnych (np. opcja symultanicznego wyświetlania audio w wersji tekstowej).

 

                                                                         

OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY  został podzielony na 2 części:

 • Część 1 - zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Zabawki, Części ciała, Kolory, Zwierzęta - zoo, Zwierzęta - natura, Zwierzęta domowe, Meble, Przybory szkolne, Ubrania, Sprzęt domowy, Instrumenty, Przedmioty codziennego użytku, Dom, Przyimki, Zaimki;
 • Część 2 – zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Rodzina, Warzywa, Owoce, Słodycze, Posiłki i napoje, Pogoda, Środki transportu, Czas, Emocje, Przymiotniki, Przysłówki, Zawody, Sport, Czasowniki oraz Tematyczne zestawy wyrazów.

 

                                                                                 

 

 

Każda z grup tematycznych zawartych w programie posiada:

 • ekrany prezentacyjne (atrakcyjne ilustracje lub animacje prezentujące wyrazy zawarte w słowniku),
 • wiele różnego rodzaju ćwiczeń sprawdzających opanowanie słownictwa i jego logiczne użycie
 • zestaw zadań z użyciem tekstu, służących utrwalaniu słownictwa

                                              

                                                                             

 

 

Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z:

 • zaburzeniami rozwoju języka i słuchu
 • opóźnionym rozwojem mowy
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • niepełnosprawnością umysłową lub innymi zaburzeniami
 • opóźnionym rozwoje funkcji poznawczych.

 

Na szczególną uwagę zasługują także liczne rozwiązania ułatwiające odbiór programu użytkownikom z obniżoną percepcją:

 • ponad 1000 filmów z nagraniami wzorcowej realizacji wyrazów oraz z daktylografią
 • symultaniczna transkrypcja nagrań audio na tekst pisany
 • możliwość ingerencji w format tekstu na ekranie
 • dwojaki rodzaju systemu motywacyjnego (dźwiękowego i graficznego), który pozwala na weryfikację wykonywanych zadań zarówno odbiorcom z deficytem wzroku (reakcja dźwiękowa)
 • jak i użytkownikom z deficytem słuchu (reakcja graficzna).

 

Sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/ nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

 

Program OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY  wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko:

 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne
 • wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
 • posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych
 • mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy

 

 

Program współpracuje również z:

 • tablicą interaktywną
 • komputerem z panelem dotykowym.

 

 

 

Wymagania techniczne:

 • System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 (32bit i 64 bit)
 • Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bit) lub 2 GB (system 64-bit)
 • Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością minimum 1024x768
 • Port USB 2.0
 • Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player
 • Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki
 • Mikrofon zewnętrzny (zalecany) - w zestawie

W zestawie OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY znajdują się:

 • dwuczęściowy program multimedialny na pendrive
 • profesjonalny mikrofon
 • przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce logopedyczne
Pilna Faktura Vat?