eduSensus - Pakiet Uczeń Zdolny

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0324565
  • Producent: Young Digital Planet
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 1 559,99 zł
Program eduSensus Uczeń zdolny pozwala nauczycielowi na organizację cyklicznych zajęć dla dzieci przejawiających ponadprzeciętną ciekawość świata, a także tych, które chcą twórczo uczestniczyć w realizowanych w ramach zajęć projektach.

Program eduSensus Uczeń zdolny pozwala na unikalne połączenie metodyki postępowania z uczniem zdolnym. Stworzony dla dzieci, których ciekawość świata zostanie zaspakajana poprzez szereg zadań. Rozwijanie umiejętności kształtowania myślenia sprawi, że uczeń z chęcią będzie formułował hipotezy, dedukował ale przede wszystkim wyciągał wnioski.
Możliwości i wyjątkowe funkcjonalności programu:

− unikalne połączenie metodyki postępowania z uczniem zdolnym oraz narzędzi do dyspozycji nauczyciela i uczestników zajęć,
− dostosowanie do pracy z rzutnikiem i tablicą interaktywną,
− doskonałe narzędzie do prowadzenia zajęć jednocześnie z całą grupą uczniów,
− zawiera m.in.: nowoczesne zasoby multimedialne, pakiet publikacji, pomoce tradycyjne, karty pracy i motywujące nagrody dla dzieci.

Program ma za zadanie:

− stymulowanie ciekawości poznawczej,
− kreowanie i uwzględnianie alternatywnych możliwości wyboru,
− formułowanie hipotez, projektowanie, decydowanie o wyborze sposobu postępowania,
− rozwijanie umiejętności abstrahowania, wnioskowania i dedukowania,
− kształtowanie myślenia strategicznego,
− uczenie współdziałania w grupie (wspólne przygotowywanie projektów),
− stymulowanie zaradności, życiowego sprytu i przedsiębiorczości.

Cechy:
Program multimedialny eduSensus Uczeń zdolny składa się z pięciu bloków tematycznych, w których zamieszczono propozycje różnych treści do wykorzystania w realizacji 25 projektów edukacyjnych:

Świat wokół nas:
 
1. Projekt Burza 
2. Projekt Wulkan
3. Projekt Woda 
4. Projekt Tęcza
5. Projekt Dzień i noc

Kompas, mapa, gps:
 
1. Projekt Kosmos
2. Projekt Bieguny Ziemi
3. Projekt Dżungla
4. Projekt Rafa koralowa 
5. Projekt Światowe naj-

Wynalazki:

1. Projekt Samolot
2. Projekt Telefon
3. Projekt Okulary
4. Projekt Pieniądze
5. Projekt Papier

Sami też to potrafimy!:

1. Projekt Film animowany 
2. Projekt Chleb 
3. Projekt Czekolada
4. Projekt Muzyka
5. Projekt Teatr

Co w trawie piszczy?:

1. Projekt Ul
2. Projekt Domy zwierząt
3. Projekt Groźne rośliny
4. Projekt Dziwne zwierzęta
5. Projekt Małe pożyteczne

Program zawiera narzędzie edytorskie, dzięki któremu wyniki pracy dzieci nad projektem mogą być przedstawione w formie komiksu lub krótkiego filmu z dźwiękiem. Pozwala to najmłodszym przedstawić swoje postępy w pracy i zademonstrować przebieg realizacji projektu. Duża swoboda twórcza, jaką daje narzędzie, sprawia, że każda prezentacja będzie wyjątkowa. Jest to czynnik motywujący uczniów, którzy mogą opublikować wyniki swojej pracy na przeznaczonej do tego stronie internetowej – www.WiemBoWiem.pl. Dzięki temu można później oglądać wspólnie przygotowane prezentacje oraz porównywać wyniki z osiągnięciami uczniów z innych szkół. Efektem jest nie tylko radość z własnych dokonań, lecz także mobilizacja do lepszej pracy.

W zestawie znajdują się następujące dodatki i pomoce tradycyjne:


− komplet szachów wraz z instrukcją gry,
− program e-Sudoku wspomagający pracę z uczniem zainteresowanym liczeniem,
− program e-Mandale wspomagający zajęcia artystyczne i relaksacyjne,
− nagrody motywujące ucznia: dyplomy i naklejki.

Wymagania techniczne:

• MS Windows XP/Vista/7
• procesor klasy Pentium III 1 GHz oraz 1 GB RAM
• karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 z tysiącami kolorów
• napęd CD-ROM/DVD-ROM
• karta dźwiękowa kompatybilna z systemem Windows
• mysz
• głośniki
• 100 MB wolnej przestrzeni na twardym dysku
• Flash Player 10.x

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne