eduSensus Wspomaganie Rozwoju - Z Tosią przez pory roku

  • szt.
  • 2 879,99 zł
  • Niedostępny

Program Wspomaganie rozwoju – Z Tosią przez pory roku całkowicie odpowiada ogólnym zasadom i celom pracy dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wspomaganie rozwoju – Z Tosią przez pory roku całkowicie odpowiada ogólnym zasadom i celom pracy dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Program o zróżnicowanym poziomie trudności, kształcące w zakresie dziesięciu różnych sprawności. Rozwijanie konkretnych sprawności następuje w ramach poszczególnych działów: poczucie sprawstwa, percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa, koordynacja, grafomotoryka, przyroda, stosunki przestrzenne, myślenie oraz strefa społeczna.

Opis:

Treści programowe oparto na zagadnieniach bliskich dziecku, związanych z jego najbliższym otoczeniem. Ciekawą oprawę graficzną opracowano zaś tak, by ułatwiała mu koncentrację w trakcie nauki.
Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku to specjalistyczna seria programów multimedialnych, przeznaczony przede wszystkim dla:

• dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną – jako element wspomagający stymulację wielozmysłową (w tym dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem);
• dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju – jako pomoc w terapii pedagogicznej;
• dzieci w wieku przedszkolnym - jako element wspierający ich wszechstronny rozwój.

W programach serii znajduje się szereg programów narzędziowych, które znakomicie wzbogacają i uzupełniają dodatkowymi treściami zagadnienia programowe. Są to np.: Wymowa, Układanki ilustracyjne, Recytuję i śpiewam. Choć Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku jest serią programów przeznaczonych przede wszystkim do indywidualnej pracy terapeutycznej
z dzieckiem dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną, program może być również wykorzystany do wspomagania rozwoju dwu- lub trzyletnich dzieci w normie. Można go też stosować jako uzupełnienie codziennej pracy terapeutycznej różnych specjalistów, np. logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych czy specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej. Do terapeuty należy decyzja, którą z zaburzonych u dziecka funkcji należy stymulować, a klarowny i precyzyjny podział materiału w programie Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku ułatwia mu podjęcie decyzji
w tej kwestii. Ponadto, gradacyjny dobór ćwiczeń umożliwia pracę na różnych poziomach trudności.
Pakiet programów Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku jest wzbogacony o Aplikację terapeuty, która znacznie ułatwi nauczycielowi prowadzenie dokumentacji niezbędnej w procesie terapeutycznym i dydaktycznym (dzięki takim zakładkom jak Kartoteka czy Programy i wyniki).

W każdej części pakietu dostępna jest również funkcja skanowania, która pozwala na korzystanie z programu dzieciom mającym złożone problemy motoryczne, niedowłady, problemy z praksją. Współpraca z programem polega na tym, że dziecko przy użyciu specjalistycznego osprzętu komputerowego (klawiatury, przycisków oraz przełączników) zaznacza wybrany element na ekranie komputera bez konieczności przesuwania kursorem.

Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku zostało uznane za wyrób medyczny. Produkt spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC i odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2004. Wyrób medyczny Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku uzyskał też znak CE, dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością
ISO 13485.

Cechy:
Każda z płyt zawiera ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności, kształcące w zakresie dziesięciu różnych sprawności. Rozwijanie konkretnych sprawności następuje w ramach poszczególnych działów:

• Poczucie sprawstwa – dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera
• Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo - ruchowa – dziecko doskonali umiejętność fiksowania wzroku oraz uczy się angażować jednocześnie wzrok i ruch w wykonanie konkretnego zadania
• Percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo - ruchowa – dziecko uczy się skupiać uwagę na bodźcach słuchowych, rozwija umiejętność jednoczesnego angażowania słuchu i ruchu w wykonanie konkretnego zadania oraz rozpoznawania i werbalizowania stanów emocjonalnych
• Koordynacja wzrokowo - słuchowo - ruchowa – dziecko kształtuje umiejętność jednoczesnego angażowania wzroku, słuchu oraz motoryki małej w wykonanie określonego zadania
• Grafomotoryka – dziecko, dzięki ćwiczeniom kształtującym motorykę małą, pośrednio przygotowuje się do nauki pisania
• Zabawy matematyczne – dziecko poznaje na podstawie znanych mu terminów i czynności przeliczanie lub takie pojęcia, jak mały, duży, mało, dużo itp.
• Przyroda – dziecko poznaje pojęcia oraz zjawiska kojarzone z omawianą porą roku
• Stosunki przestrzenne – dziecko zdobywa dodatkowo umiejętność określania kierunku i miejsca położenia względem innego przedmiotu lub osoby
• Myślenie – dziecko rozwija podczas ćwiczeń spostrzegawczość i umiejętność eliminacji, a na podstawie krótkich i prostych historyjek obrazkowych zaczyna poznawać zasady logicznego myślenia
• Sfera społeczna – dziecko poznaje podstawowe zależności dotyczące życia w zbiorowości oraz pośrednio uczy się funkcjonowania w społeczeństwie

Wymagania techniczne:

• system operacyjny Windows 98/2000/XP/Vista/Windows 7
• procesor Pentium III 800 MHz
• 256 MB pamięci operacyjnej

Pozostałe parametry:

• 260 MB wolnej przestrzeni na dysku
• karta grafiki pracująca z rozdzielczością 800x600 z tysiącami kolorów
• napęd CD ROM/DVD 24 x
• 16-bitowa karta dźwiękowa
• Internet Explorer 6.0 i wyższy
• mysz lub inne urządzenia wskazujące
• głośniki lub słuchawki
• mikrofon
• port USB 1.0.

Program wymaga zainstalowanego protokołu TCP/IP w systemie MS Windows. W komputerach niewyposażonych w kartę sieciową należy wraz z protokołem TCP/IP zainstalować kartę Dial-up (dla systemu MS Windows 98) lub kartę Microsoft Loopback (dla systemów MS Windows 2000/XP/Vista).

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?