Eduterapeutica Logopedia wersja rozszerzona

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0298085
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 4 919,99 zł
Eduterapeutica Logopedia - zestaw rozszerzony do pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia rozwoju mowy.

Eduterapeutica Logopedia to przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów. Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specjalistów w skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych.
W wersji rozszerzonej do materiału z wersji podstawowej dołączono moduły terapeutyczne z zakresu:

 • artykulacji głosek k i g,
 • mowy bezdźwięcznej,
 • słuchu fonematycznego,
 • jąkania - nowtorska metoda
 • oraz wydajną i tanią w eksploatacji drukarkę laserową.

Dzięki Aplikacji nauczyciela w programie Eduterapeutica Logopedia przeprowadzisz diagnozę oraz zaplanujesz terapię. W tym miejscu możesz także kontrolować ten proces i analizować jego efekty. To cenne źródło informacji o uczniach i wychowankach objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i terapią logopedyczną, zawierające wyniki przeprowadzonych diagnoz, a także dane na temat przebiegu oraz efektów zajęć.
Aplikacja nauczyciela umożliwia również przeprowadzenie wstępnej diagnozy pedagogicznej z orientacyjną oceną gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii.
Program jest wyposażony w test prediagnostyczny dzięki któremu szybko sprawdzisz, czy dziecko posługuje się komputerem na tyle sprawnie, aby uczestniczyć w multimedialnej terapii.
Program umożliwia śledzenie postępów terapii w drodze porównywania kolejnych diagnoz. Diagnoza logopedyczna w programie Eduterapeutica Logopedia obejmuje takie obszary jak: artykulacja głosek, mowa spontaniczna oraz budowa i sprawność narządów mowy.
W module diagnozy wykorzystano atrakcyjne ćwiczenia komputerowe z możliwością nagrywania i przechowywania kluczowych wypowiedzi dziecka, co umożliwia analizę jego postępów poprzez porównanie nagrań przed, w trakcie i po zakończeniu terapii. Po postawieniu diagnozy logopeda planuje sesje terapeutyczne, wybierając odpowiednie zestawy ćwiczeń.
Terapia logopedyczna polega często na wielokrotnym powtarzaniu tych samych głosek, co może wydać się dziecku monotonne i nużące. Dzięki interaktywnemu charakterowi terapii w programie Eduterapeutica Logopedia dzieci będą jednak chętnie powtarzać, ćwiczyć bawić się, dzięki czemu nie będą w ogóle czuły, że poddawane są terapii. Co więcej, w opisywanym programie logopeda ma również możliwość wydrukowania wielu kolorowych kart pracy i prowadzenia sesji terapeutycznych także bez użycia komputera.
W wersji podstawowej terapia koncentruje się na zaburzeniach mowy i słuchu oraz wadach wymowy związanych z artykulacją i różnicowaniem głosek:

 • szeregu szumiącego
 • syczącego
 • ciszącego
 • głoski r

Wymagania techniczne:

 • 1GB pamięci RAM
 • miejsce na dysku twardym (HDD) do 2,6 GB (w zależności od instalowanych modułów)
 • rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1024px x 768px
 • karta dźwiękowa
 • napęd DVD - niezbędny tylko w czasie instalacji

Zawartość:

 • 879 interaktywnych ćwiczeń
 • 690 kart pracy,
 • słuchawki z mikrofonem
 • podręcznik metodyczny
 • naklejki-nagrody
 • 600 drukowanych kart pracy
 • zestaw labiogramów,
 • karty do ćwiczenia słuchu fonemowego,
 • plansze sytuacyjne,
 • memory logopedyczne.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?