ELI Photo Cards English - karty obrazkowe

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402698
  • Producent: Eli Publishing
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 149,00 zł

ELI Photo Cards English - Pictures for a creative use of English
Kolekcja kart obrazkowych rozwijających znajomość języka angielskiego na poziomach B1-B2.

Zestaw składa się z 75 luźnych kart z fotografiami reprezentującymi koncepty, pojęcia, idee, uczucia, emocje oraz zagadnienia związane z kondycją współczesnego świata i człowieka.

Na odwrocie każdej z kart znajduje się zestaw pytań i słów kluczowych nawiązujących do tematu zaprezentowanego na obrazku i zachęcających do samodzielnej wypowiedzi bądź dyskusji.


Cele językowe:
• rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej języku angielskim,
• ćwiczenie technik argumentacji,
• nauka słownictwa i wyrażeń angielskich.

Poziom trudności językowej: B1-B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages), przy czym minimalny poziom znajomości języka niezbędny do rozpoczęcia pracy z wybranymi kartami to A2-B1.

Grupa docelowa: młodzież i osoby dorosłe

Zastosowanie: karty znajdują zastosowanie zarówno w realiach szkolnych (jako uzupełnienie typowych lekcji języka angielskiego), jak również na różnego rodzaju kursach w szkołach lub zajęciach z konwersacji.

Metody pracy:
• prowadzenie dyskusji na forum całej klasy / grupy
• praca z podziałem na małe grupy (każda grupa pracuje nad innym tematem),
• praca indywidualna (indywidualna konwersacja) z nauczycielem lub lektorem,
• praca samodzielna (na przykład w formie pisemnego zadania domowego lub przygotowania wystąpienia ustnego na następne zajęcia).

Zalety: karty dzięki doborowi interesujących i skłaniających do refleksji tematów w naturalny sposób zachęcają do samodzielnego formułowania wypowiedzi i wyrażania opinii w języku angielskim, a tym samym do budowania i umacniania własnego zasobu kompetencji językowych.

Kolekcja kart ELI Photo Cards English stanowi doskonałą pomoc dla nauczycieli i lektorów poszukujących dodatkowych materiałów do wykorzystania na zajęciach w klasie lub na kursach językowych.

Przykładowe tematy kart:
• globalizacja
• skażenie środowiska naturalnego
• alternatywne źródła energii
• zwyczaje żywieniowe
• prawa człowieka
• rasizm
• problemy społeczne
• nowe technologie
• rozwój człowieka
• rodzina

Zestaw zawiera:
• 75 kolorowych obustronnych kart formatu 19,5x13cm
• instrukcję
• kartonowe pudełko

Autor: Joy Oliver
ISBN: 9788853613554

Język obcy: Język angielski
Grupa produktowa: Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?