eSzok 5.1 Licencja bezterminowa na dowolną liczbę stanowisk

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0304642
 • Producent: Progra
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 2 999,00 zł
Nowoczesny, specjalistyczny program komputerowy opracowany na potrzeby poradnictwa zawodowego prowadzonego w szkołach. Licencja bezterminowa na dowolną liczbę stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy.
Nowoczesny, specjalistyczny program komputerowy opracowany na potrzeby poradnictwa zawodowego prowadzonego w szkołach. Licencja bezterminowa na dowolną liczbę stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy. Program od kilku lat jest udoskonalany i rozwijany. Aktualizowana jest między innymi ogromna baza informacji o zawodach. Zastosowanie programu umożliwia dużo efektywniejszą pracę w dziedzinie poradnictwa zawodowego i osiągnięcie właściwych rezultatów przy mniejszym nakładzie pracy. Program cechuje duża innowacyjność i zastosowanie nowych rozwiązań – dzięki niemu doradcy w szkołach mogą pracować dużo sprawniej i oferować nowe usługi uczniom. Jest to program do wykorzystywania w pracy grupowej, indywidualnej pracy doradcy zawodowego z uczniem, jak również indywidualnej pracy uczniów.

Program „eSzOK” zbudowany jest z siedmiu modułów:

Test bilansu i kompetencji to test do samobadania, który pomoże w zaplanowaniu rozwoju 11 kompetencji:
 • zarządzanie własną karierą
 • intensywne myśli twórcze
 • kulturę osobistą
 • umiejętności werbalne
 • myślenie twórcze – kreatywność
 • obsługa komputera
 • współdziałanie w grupie
 • myślenie logiczne
 • efektywne zarządzanie czasem
 • znajomość Internetu
 • kształcenie ustawiczne – umiejętność ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności

Program automatycznie generuje wyniki dla 11 testowanych kompetencji oraz opis posiadanych kompetencji i krótkie podsumowanie. Wyniki i opis można zachować, zapisując dane na dysku lub wydrukować. Uzyskane wyniki posłużą do dalszej pracy nad rozwojem własnej osobowości.

Klasyfikacja zawodów i specjalności została przygotowana według najnowszego rozporządzenia wydanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Świat zawodów to moduł zawierający charakterystyki 556 zawodów przygotowanych przez doradców zawodowych według jednorodnego schematu.
Przygotowane charakterystyki opisują: zadania i czynności, środowisko pracy, wymagania zawodu dotyczące wiedzy, zainteresowań, zdolności, predyspozycji fizycznych i psychicznych, informacje z rynku pracy mówiące o zapotrzebowaniu na tego rodzaju specjalistę i możliwości znalezienia zatrudnienia, kształcenie. Dzięki opcji „drukuj” można uzyskać opis zawodu w formie papierowej.

Moduł Zawody z przyszłością zawiera wykaz i opisy 100 zawodów mających przyszłość na rynku pracy. Każdy z umieszczonych w tym module opisów został przygotowany według takiego samego schematu, jak opisy zawodów w module „Świat zawodów”, a dodatkowo zawiera uzasadnienie, dlaczego wybrany zawód jest tym, w którym w przyszłości będzie można znaleźć pracę.

Scenariusze zajęć to szczegółowo opracowane konspekty zajęć uwzględniające założony przebieg wydarzeń i specyficzne otoczenie oraz okoliczności, które mogą zaistnieć. Scenariusze zamieszczone w programie mogą służyć pomocą we własnym opracowaniu zajęć lub mogą stanowić „gotowiec”, na podstawie którego zostaną przeprowadzone zajęcia. Scenariusze zawierają gotowe rozwiązania, czyli ankiety, kwestionariusze itp. do natychmiastowego zastosowania w pracy.

Moduł Informatorium składa się z pięciu części:
 • w zakładce „Moja edukacja – i co dalej?” znajdują się informacje na temat obowiązującego systemu edukacyjnego w Polsce, zasad funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, uczelni wyższych, edukacji pozaszkolnej, czyli kursów i szkoleń, możliwości korzystania ze stypendiów oraz targów edukacyjnych odbywających się cyklicznie w Polsce
 • w zakładce „Moje praktyki i wolontariat” znajdziemy informacje dotyczące możliwości odbywania praktyk pozwalających na poznanie środowiska pracy i nabycie doświadczeń zawodowych oraz wolontariatu
 • zakładka „Moja praca – tajniki poszukiwania zatrudnienia” zawiera informacje dotyczące rynku pracy, instrukcje, jak napisać doskonałe CV i list motywacyjny, pomoże przygotować się do rozmowy z pracodawcą i co najważniejsze – podpowiada, jak i gdzie skutecznie szukać pracy
 • zakładka „Moja firma dziś lub jutro” to zbiór informacjii o biznesplanie, zakładaniu własnej firmy, możliwościach uzyskania dofinansowania na prowadzenie firmy oraz co to oznacza być dobrym szefem…
 • zakładka „Unia Europejska dla Ciebie” to praktyczne informacje odnośnie konkretnych programów, takich jak: Eurodesk, Młodzież, Leonardo da Vinci, Comenius i o tym, co one mogą dać uczniowi
Każda zakładka zawiera aktywne linki, dzięki którym można poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą konkretnego zagadnienia.

W module Współpraca scharakteryzowanych zostało 17 instytucji związanych z poradnictwem zawodowym. Klikając na poszczególne zakładki z nazwami instytucji, dowiedzieć się można, czym zajmują sięi jaką oferują pomoc. W każdej zakładce umieszczono aktywne linki do konkretnych instytucji, a klikając na nie, można znaleźć interesujące informacje dodatkowe.

Drogi kariery Jak wspomagać rozwój zawodowy.

Poradnik dla szukających pracy.
Pilna Faktura Vat?