EuroPlus+ Angielski z Cambridge Extra Edition

 • szt.
 • 539,99 zł
 • Niedostępny

EuroPlus+ Angielski z Cambridge w nowej, wzbogaconej wersji jest interaktywnym kursem języka angielskiego najbardziej zaawansowanym technologicznie. Składa się z trzech poziomów zaawansowania: od poziomu dla początkujących do poziomu dla średnio zaawansowanych (Beginner, Pre-intermediate, Intermediate).

EuroPlus+ Angielski z Cambridge w nowej, wzbogaconej wersji jest interaktywnym kursem języka angielskiego najbardziej zaawansowanym technologicznie. Składa się z trzech poziomów zaawansowania: od poziomu dla początkujących do poziomu dla średnio zaawansowanych (Beginner, Pre-intermediate, Intermediate). 

Praktyczny dodatek - płyta Everyday English z kursem mp3. Kurs zawiera ponad 1000 praktycznych zwrotów i słów, 41 lekcji z dialogami z życia codziennego (w tym 10 lekcji podsumowujących) oraz transkrypcje nagrań do wydruku. Składa się z czterech poziomów zaawansowania (Beginner, Pre- intermediate, Intermediate, Upper-intermediate). Użytkownik znajdzie w nim pożyteczne zwroty związane z różnymi sytuacjami codziennymi np. dokonywanie zakupów. Materiał zgromadzony na płycie wystarczy przegrać na odtwarzacz mp3 i można się uczyć w drodze do szkoły, na uniwersytet czy do pracy. Słuchanie i powtarzanie całych zwrotów tą metodą jest nie tylko skutecznym sposobem nauki, ale znakomicie pomaga osłuchać się z językiem mówionym.

Program EuroPlus+ Angielski z Cambridge Extra edition opracowali wybitni specjaliści w zakresie nauczania języków obcych, opierając się na materiale renomowanych podręczników Language in Use wydawnictwa Cambridge University Press. Mając na uwadze maksymalne zwiększenie efektywności i tempa nauki, zastosowano w programie najbardziej zaawansowane technologie komputerowe. Gwarancją ich jakości i użyteczności jest wieloletnie doświadczenie twórców serii EuroPlus+, znanej i wielokrotnie nagradzanej w Polsce i na świecie.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi dostęp do każdej lekcji i do każdego z narzędzi stanowiących niezbędną pomoc jest szybki, wygodny i precyzyjny, możliwy z każdego miejsca kursu. Kurs ten może stanowić pomoc zarówno w indywidualnej nauce języka, jak i w nauczaniu grupowym, będąc narzędziem skutecznym, inspirującym i wszechstronnie rozwijającym.

Sprawdzona metoda nauki
Language in Use to uznany i popularny kurs znakomitego wydawnictwa Cambridge University Press, specjalizującego się w nauczaniu języka angielskiego. Stosowane przez nie metody nauki, wysoko oceniane przez nauczycieli i uczniów, należą obecnie do najpopularniejszych na świecie. Starannie opracowany materiał językowy kursu umożliwia kompleksowe kształcenie wszystkich sprawności językowych, tzn. mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

Rodzaje lekcji występujących w kursie:

 • Lekcje regularne [Lesson] - oznaczone kolejnymi numerami tematy lekcyjne wprowadzające i ćwiczące nowy materiał językowy. Każdy rozdział zawiera dwie lekcje regularne (na poziomie Intermediate jest ich sześć).
 • Lekcje powtórzeniowe [Study Pages] - oznaczone literami zgodnie z rozdziałem, w którym się znajdują. Materiał lekcji powtórzeniowych pomaga podsumować, uporządkować i dodatkowo utrwalić materiał zawarty w lekcjach regularnych w tym rozdziale. W każdym rozdziale znajduje się jedna lekcja powtórzeniowa.
 • Lekcje wideo [Video] - oznaczone literami zgodnie z rozdziałem, w którym się znajdują (na poziomie Intermediate oznaczone są numerami 1-4). Lekcje te zawierają dodatkowy materiał wideo, o tematyce nawiązującej do tematów poruszanych w pozostałych lekcjach tego rozdziału, wraz z tekstami i kompletem ćwiczeń. Lekcje wideo znajdują się w ośmiu rozdziałach (A, B, D, E, G, H, J i K). Na poziomie Intermediate jest tylko sześć filmów: rozdziały A i C zawierają po jednej lekcji wideo; B, D - po dwie lekcje wideo.
 • Lekcje testowe [Test of units] - znajdują się w czterech rozdziałach (C, F, I i L) na dwóch pierwszych poziomach kursu. W rozdziałach tych nie ma lekcji wideo. Lekcje testowe pozwalają sprawdzić stopień przyswojenia materiału z trzech rozdziałów kursu, np. w rozdziale C znajduje się lekcja testująca materiał zawarty w rozdziałach A, B i C. Na poziomie Intermediate test znajduje się w każdym rozdziale.
 • Testy podsumowujące - znajdują się na końcu każdego poziomu zaawansowania (jeden test na cały poziom).

Skuteczne przygotowanie do egzaminów
EuroPlus+ Angielski z Cambridge umożliwia skuteczne przygotowanie się do egzaminów Cambridge KET - Key English Test, PET - Preliminary English Test oraz ułatwia przejście na poziom bezpośrednio przygotowujący do FCE - First Certificate in English. Nauka na poszczególnych poziomach pozwala użytkownikom osiągnąć kolejne stopnie zaawansowania, ustanowione przez Radę Europy w następującym porządku: BEGINNER - A2 (podstawowy), PRE-INTERMEDIATE - B1 (średnio zaawansowany) oraz INTERMEDIATE - B2 (wyższy średnio zaawansowany).

Elastyczny tryb pracy
Indywidualni użytkownicy kursu mogą z niego korzystać na trzy sposoby:

 • według z góry zaplanowanego schematu, identycznego dla wszystkich - lekcja po lekcji, tak jak na tradycyjnym kursie językowym;
 • zgodnie z indywidualną ścieżką nauki, określoną przez program komputerowy w porozumieniu z użytkownikiem lub automatycznie (opcja Plan nauki) NOWOŚĆ!
 • tworząc własne lekcje, które powstają z tematów i zagadnień wskazanych przez użytkownika (opcja Edytor lekcji).

Profesjonalny Plan nauki NOWOŚĆ!

Opcja Plan nauki umożliwia indywidualne zaplanowanie zajęć w dogodnym dla siebie tempie. Program dopasowuje się więc do potrzeb użytkownika, organizując proces jego nauki oraz przypomina o zaległościach z chwilą ich wystąpienia.

Test pozycjonujący NOWOŚĆ!

Kurs zawiera test umiejętności - tzw. Placement Test - generowany indywidualnie dla każdego użytkownika. Na podstawie wyników testu można obiektywnie ocenić stopień zaawansowania znajomości języka i określić poziom, od którego użytkownik powinien rozpocząć naukę.

Inteligentny system powtarzania materiału NOWOŚĆ!

W programie umieszczono testy diagnostyczne. Po ich wykonaniu przez kursanta program wskazuje obszary tematyczne wymagające powtórki i dalszych ćwiczeń. Wskazuje też konkretne lekcje, które na danym poziomie zaawansowania wymagają powtórzenia. Jednocześnie wymienia te, które można pominąć, gdyż ich materiał został opanowany, o czym świadczą prawidłowe rozwiązania ćwiczeń w teście.

Najnowocześniejszy system rozpoznawania mowy - nauka wymowy i korekta błędów
Program pozwala precyzyjniej niż dotychczas ocenić poprawność wymowy. Nagranie wymowy użytkownika porównywane jest z nagraniem anglojęzycznego lektora. Program określa w procentach oraz w formie graficznej stopień zbieżności wymowy użytkownika z wzorcowym nagraniem w odniesieniu do całego zdania, pojedynczych wyrazów, a nawet sylab i głosek, oraz wskazuje miejsca popełniania błędów.
NOWOŚĆ! W najnowszej wersji programu wprowadzono specjalne strony oceny wymowy, poświęcone w całości jej ćwiczeniu. Uczeń po odsłuchaniu oryginalnej wersji nagrania może zarejestrować swoją własną, a komputer oceni jej poprawność. Może również samodzielnie utworzyć zdanie lub frazę z zamiarem doskonalenia ich wymowy (program narzędziowy Speech analysis).
NOWOŚĆ! W najnowszej wersji programu również wszystkie dialogi i konwersacje zostały wzbogacone o zaawansowany system oceny mowy. Dzięki tym nowatorskim rozwiązaniom możliwe stało się poprawne i bezstresowe opanowanie trudnej wymowy angielskiej.

Płyta CD-audio NOWOŚĆ!
Do programu EuroPlus+ Angielski z Cambridge dołączono płytę CD-audio z nagraniami pochodzącymi z kursu. Dzięki niej nauka możliwa jest nie tylko przed ekranem komputera, ale również w innych miejscach, w których użytkownik ma dostęp do odtwarzacza kompaktowego (np. w samochodzie). Takie rozwiązanie stanowi doskonałą pomoc w zapamiętywaniu słownictwa oraz w systematycznym ćwiczeniu wymowy angielskich słów i zwrotów.

Efektywny system kontroli postępów w nauce
Użytkownik programu może sprawdzić stopień opanowania przez siebie danego zakresu materiału, wykonując odpowiednie testy sprawdzające. Program prowadzi także bardzo szczegółowy rejestr wyników. Jeśli z programu korzysta kilka osób, to wyniki każdej z nich zapisywane są oddzielnie.
NOWOŚĆ! Nowa wersja zawiera rozbudowany system motywacji ucznia. Polega on na umieszczeniu w raportach poszczególnych ćwiczeń oraz w raportach z lekcji danych liczbowych dotyczących błędnych odpowiedzi oraz częstotliwości korzystania z opcji podpowiedzi.
NOWOŚĆ! Opcja Ocena umiejętności pozwala ocenić umiejętności językowe użytkownika nabyte w trakcie pracy z programem i sprawdzić postępy w podziale na poszczególne kategorie: gramatyka, słownictwo, czytanie, słuchanie i wymowa. Na stronie Oceny umiejętności znajduje się również komentarz nauczyciela z poradami dotyczącymi sposobu poprawy wyników. Komentarz ten można wydrukować.

Zaawansowane technologie informatyczne
Poza rozbudowanym systemem rozpoznawania mowy program zawiera tysiące interaktywnych ćwiczeń, nagrań, zdjęć, ilustracji, doskonałych filmów wideo, animacji i symulacji oraz gier językowych. Wkomponowane harmonijnie w materiał kursu, ułatwiają rozumienie i przyswajanie języka obcego. Dają również poczucie swobody językowej i likwidują strach przed mówieniem po angielsku.

Tysiące różnorodnych ćwiczeń
Ze względu na wielość różnego rodzaju ćwiczeń oraz multimedialną formę kurs EuroPlus+ Angielski z Cambridge jest niezwykle skutecznym narzędziem zarówno w zakresie nauki, jak i weryfikacji nabywanej wiedzy językowej. W programie zastosowano kilkanaście różnorodnych typów ćwiczeń, które uczący się może rozwiązywać, posługując się myszą, wpisując tekst z klawiatury lub używając własnego głosu. Pomocne w nauce są też m.in. dialogi, scenki z życia codziennego, filmy oraz teksty do czytania.

Bogactwo dodatkowych narzędzi
Dodatkowe narzędzia ułatwiające naukę to m.in.:

 • słówka - przetłumaczone i udźwiękowione słówka występujące w danej lekcji;
 • słownik - zbiór około 6500 haseł wraz z opisami, w pełni udźwiękowiony i zintegrowany z programem, wzbogacony mniej więcej o 500 terminów (NOWOŚĆ!), ułatwiający tłumaczenie i ćwiczenie wymowy;
 • frazy - przydatny zestaw 300 różnych zwrotów, powszechnie stosowanych w języku angielskim, z zawansowanymi opcjami wyszukiwania;
 • gramatyka - zbiór zasad gramatycznych wraz z udźwiękowionymi przykładami, precyzyjnie dobrany do poziomu zaawansowania;
 • Voice print (wymowa) - graficzna analiza wymowy różnorodnych zdań w języku angielskim wraz z oceną;
 • notatki - możliwość dołączania własnych tekstów do każdej strony kursu;
 • edytor lekcji - moduł służący do tworzenia własnych lekcji z materiału dostępnego w obrębie kursu; NOWOŚĆ! - dodanie opcji Zachowaj jako lekcję, umożliwiającej zapisanie wyszukanych stron jako pojedynczej lekcji w Edytorze lekcji pod nazwą szukanego zagadnienia;
 • Szukaj - program narzędziowy będący jednocześnie szczegółowym indeksem kursu, pozwalającym na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych; NOWOŚĆ! - dodanie opcji umożliwiającej wyszukiwanie na podstawie kategorii (gramatyka, słuchanie, czytanie słownictwo, wymowa).

Rozbudowany serwis internetowy
Zintegrowany z oprogramowaniem specjalny serwis internetowy kursu EuroPlus+ Angielski z Cambridge dodatkowo rozszerza jego możliwości. Pozwala on użytkownikowi niezwykle skutecznie rozwijać zdolności komunikowania się w języku angielskim oraz otrzymywać nie tylko dodatkowe materiały do nauki języka, zróżnicowane pod względem poziomu zaawansowania, ale także wiele porad językowych.

Główne cechy programu:

 • precyzyjnie dobrany zakres zagadnień gramatycznych od poziomu dla początkujących do
 • poziomu dla średniozaawansowanych.
 • skuteczne i szybkie rozwijanie słownictwa
 • bogaty materiał językowy na trzech poziomach zaawansowania - każdy poziom odpowiada około 150 godzinom intensywnej nauki
 • zaawansowane programy narzędziowe zintegrowane z programem
 • inteligentny system śledzenia postępów w nauce
 • najnowocześniejszy system oceny wymowy z analizą błędów
 • elastyczność - możliwość wykorzystywania do nauki indywidualnej lub grupowej.
 • tysiące interaktywnych ćwiczeń, nagrań, zdjęć, ilustracji, filmów wideo i animacji.
 • łatwa nawigacja
 • nowoczesna i atrakcyjna szata graficzna
 • setki dialogów i opowiadań
 • doskonałe lekcje wideo

 

Minimalne wymagania techniczne dla PC

 • system operacyjny Windows 98/ME
 • procesor Pentium II 600 MHz lub lepszy
 • 256 MB pamięci operacyjnej lub więcej
 • system operacyjny Windows 2000/XP
 • procesor Pentium III 800 MHz lub lepszy
 • 256 MB pamięci operacyjnej


Pozostałe parametry:

 • 30 MB wolnej przestrzeni na dysku
 • karta grafiki pracująca z rozdzielczością 1024x768
 • napęd CD ROM/DVD 24 x
 • 16-bitowa karta dźwiękowa
 • Internet Explorer 5.5 i wyższy
 • mysz
 • głośniki lub słuchawki
 • mikrofon


Program wymaga zainstalowanego protokołu TCP/IP w systemie MS Windows. W komputerach nie wyposażonych w kartę sieciową należy wraz z protokołem TCP/IP zainstalować kartę Dial - up (dla systemów MS Windows 9x) lub kartę Microsoft LooPback (dla systemów MS Windows 2000/XP).

Język obcy: Język angielski
Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?