Multimedialny Słownik Langenscheidt niemiecki

 • szt.
 • 119,99 zł
 • Niedostępny

Słownik polsko - niemiecki, niemiecko - polski Langenscheidta to multimedialna aplikacja przegotowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie największego wydawcy słowników dwujęzycznych w Niemczech. Składa się z 80.000 haseł, zawiera tysiące idiomów, utartych fraz, wyrażeń z języka potocznego oraz zdań ilustrujących sposób ich użycia.

EuroPlus+ Multimedialny Słownik Langenscheidt język niemiecki - wersja wielostanowiskowa (nośnik + 1 użytkownik).

Słownik polsko - niemiecki, niemiecko - polski Langenscheidta to multimedialna aplikacja przegotowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie największego wydawcy słowników dwujęzycznych w Niemczech. Składa się z 80.000 haseł, zawiera tysiące idiomów, utartych fraz, wyrażeń z języka potocznego oraz zdań ilustrujących sposób ich użycia. Wszystkie te elementy zawarte zostały w funkcjonalnej i łatwej w obsłudze aplikacji. Umożliwia ona błyskawiczne wyszukanie żądanego słowa oraz pozwala na sprawdzenie, czy użytkownik zapamiętał znaczenia szukanych wcześniej wyrażeń. Program wyposażony został w nagrania dźwiękowe wszystkich haseł, posiada dwa interfejsy - standardowy i graficzny, oraz współpracuje z edytorami tekstu w środowisku Windows.

Najważniejsze cechy programu:

 • baza danych zawierająca 80.000 haseł;
 • wyczerpujące opisy haseł - do każdego hasła dołączona jest lista jego najważniejszych znaczeń oraz zdania ilustrujące prawidłowe użycie danego słowa lub zwrotu;
 • program błyskawicznie wyszukuje opis wybranego hasła;
 • możliwość zmiany kierunku tłumaczenia - użytkownik może wybrać opcję wyszukiwania niemieckiego odpowiednika polskiego zwrotu lub odwrotnie;
 • każde hasło posiada skrótowe opisy informujące użytkownika, jaką częścią mowy jest wyszukane słowo, jakiego jest rodzaju (rzeczowniki), z jakim przypadkiem występuje (czasowniki), itp.- po najechaniu kursorem myszy na skrót na ekranie pojawia się jego rozwinięcie wraz z tłumaczeniem;
 • dźwiękowe nagrania wymowy wszystkich haseł niemieckich wykonane przez niemieckich lektorów - po dwukrotnym kliknięciu na wybrane słowo lub poprzez wybranie opcji GRAJ użytkownik słyszy poprawną wymowę hasła;
 • dzięki funkcji SZUKAJ program wyszukuje hasła według opisu podanego przez użytkownika;
 • użytkownik może dodać do bazy danych słownika nowe hasła wraz z ich tłumaczeniami; dodane słowo lub zwrot można również usunąć z listy;
 • opcja HISTORIA umożliwia obejrzenie listy wcześniej wyszukiwanych słów wraz z opisami;
 • dzięki opcji KARTKA opis wybranego zwrotu może pozostać na ekranie w osobnym oknie, niezależnie od dalszego korzystania ze słownika;
 • program posiada zestaw przydatnych tabel:
 • lista czasowników mocnych i nieregularnych
 • deklinacja rzeczowników
 • odmiana przymiotnikowa
 • stopniowanie
 • koniugacja czasowników
 • liczebniki
 • zaimki
 • funkcja TESTER - program stwarza możliwość zanotowania haseł, które użytkownik chciałby zapamiętać; moduł ten pozwala również na sprawdzanie znajomości wcześniej zanotowanych słówek.


Słownik polsko - niemiecki niemiecko - polski Langenscheidt został wpisany na listę środków dydaktycznych zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Ważne informacje:

 • słownik posiada dwa interfejsy - graficzny i standardowy - użytkownik może wybrać jeden z nich zgodnie ze swoimi preferencjami; w przypadku interfejsu graficznego istnieje możliwość (skrót klawiszowy Ctrl-B) zmiany koloru tła pól, w których wyświetlane są hasła i ich opisy;
 • program współpracuje z edytorami tekstu w środowisku Windows - podczas pracy w edytorze tekstu użytkownik może wykorzystywać słownik do tłumaczenia pojedynczych wyrazów; szukane hasła należy umieścić w schowku, a słownik automatycznie pobierze je stamtąd, wyszuka opis i wyświetli go w osobnym oknie;
 • istnieje możliwość odszukania opisu hasła poprzez przeciągnięcie zaznaczonego słowa myszą z dowolnej aplikacji i upuszczenie w oknie słownika - słowo to zostanie automatycznie wyszukane w bazie danych programu; w ten sam sposób można przenieść zaznaczony fragment opisu hasła ze słownika do innej aplikacji;
 • zarejestrowani użytkownicy słownika mogą korzystać z jego bazy danych bez konieczności wkładania płyty do napędu CD-ROM.

Język obcy: Język niemiecki
Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?