Eurotest 5 Chemia dla Gimnazjum multimedialny generator testów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402644
  • Producent: Eurotest
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 189,00 zł
Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów. Zawiera bazę ok. 1200 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak diagramy, tabele, schematy, ryciny.

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez nauczyciela. Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Zadania zostały opracowane zgodnie z "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów". Program obejmuje pełen zakres wiadomości dla klas 1-3 gimnazjum. Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników. Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?

Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez oficynę.
Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte). Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z podziałem na grupy, w ciągu 20 min.
Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny. Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu. Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem).

Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli ponieważ zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, schematami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków, programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny program komputerowy, z którego korzysta już kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:
1. Substancje i ich przemiany.
-Przemiany fizyczne i chemiczne.
-Przeliczanie jednostek.
-Mieszaniny i sposoby ich rozdzielania.
-Powietrze, gazy, tlenki.
-Zanieczyszczenia wody i powietrza.
2. Teoria atomowo-cząsteczkowa.
-Atom, cząsteczka, wzory chemiczne.
3. Podstawowe prawa chemiczne.
-Równania reakcji chemicznych.
-Prawo stałości składu, prawo zachowania masy.
-Stechiometria.
4. Roztwory.
-Rozpuszczalność, stężenia procentowe.
5. Budowa atomu.
-Budowa atomu.
-Układ okresowy pierwiastków, właściwości wybranych pierwiastków.
-Zjawisko promieniotwórczości.
6. Wiązania chemiczne.
7. Związki nieorganiczne.
-Kwasy.
-Wodorotlenki.
-Sole.
-Surowce i minerały nieorganiczne.
8. Reakcje w roztworach wodnych.
-Dysocjacja elektrolityczna.
-Reakcje jonowe.
-Pojęcie pH.
9. Chemia organiczna.
-Węglowodory.
-Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.
-Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.
10. Zadania przekrojowe.
-Równania reakcji - powtórzenie.
-Zadania rachunkowe - powtórzenie.
-Zadania przekrojowe.

W galerii pokazano arkusz testu z kilkoma przykładowymi zadaniami wraz z arkuszem odpowiedzi dla ucznia oraz szablonem sprawdzającym dla nauczyciela. Wszystkie arkusze drukowane są automatycznie przez program Eurotest-2 odpowiednio do wybranych przez Państwa zadań.

Drogi nauczycielu! Czy robisz sprawdziany testowe swoim uczniom?
Jeśli tak, to zastanów się:

-ile godzin zajmuje Ci wyszukiwanie, układanie, przepisywanie i powielanie nowych testów?
-jak długo poprawiasz stosy sprawdzianów?
-jaką wagę przykładasz do estetycznego wydruku testu?
-jakie znaczenie ma dla Ciebie niepowtarzalność sprawdzianów i zadań?
-czy zależy Ci na wysokiej ocenie Twoich testów przez środowisko szkolne?
-czy zawsze masz "pod ręką" uporządkowany zbiór ok. 1000 aktualnych zadań z Twojego przedmiotu?

Twoje problemy z wyszukiwaniem, układaniem, przepisywaniem i powielaniem zadań testowych skończą się dzięki naszemu generatorowi testów i sprawdzianów.

Zamów teraz!

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?