Eurotest 5 Fizyka dla Gimnazjum multimedialny generator testów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402643
  • Producent: Eurotest
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 189,00 zł
Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów. Zawiera bazę ok. 1300 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak diagramy, tabele, schematy, wykresy, ryciny.

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez nauczyciela. Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Zadania zostały opracowane zgodnie z "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów". Program obejmuje pełen zakres wiadomości dla klas 1-3 gimnazjum.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników. Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?

Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez oficynę. Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte). Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z podziałem na grupy, w ciągu 20 min. Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny. Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu. Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem).

Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli ponieważ zawiera największą dostępną wnaszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, schematami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków, programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny program komputerowy, z którego korzysta już kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:

1. Miary i jednostki.
2. Budowa i właściwości materii.
-Masa i gęstość substancji.
-Budowa gazów, cieczy i ciał stałych.
3. Hydrostatyka.
-Podstawowe wiadomości o ciśnieniu.
-Prawo Archimedesa. Pływanie ciał.
4. Kinematyka.
-Ruch prostoliniowy.
-Ruch po okręgu. Ruch drgający.
5. Dynamika.
-Podstawowe wiadomości o sile.
-Zasady dynamiki.
-Spadanie ciał.
-Zasada zachowania pędu.
-Siły tarcia. Siły w ruchu po okręgu.
6. Ziemia i Kosmos.
-Prawo powszechnej grawitacji.
-Budowa Układu Słonecznego.
7. Praca, moc, energia mechaniczna.
-Energia mechaniczna i jej przemiany.
-Praca i moc.
-Maszyny proste.
8. Energia w zjawiskach cieplnych.
-Rozszerzalność cieplna, temperatura i termometry.
-Bilans energii w zjawiskach cieplnych.
-Zmiana stanów skupienia.
9. Elektrostatyka.
-Prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne.
-Elektryzowanie ciał.
10. Prąd elektryczny.
-Obwód prądu stałego.
-Opór elektryczny przewodnika.
11. Magnetyzm
-Pole magnetyczne magnesów i przewodników z prądem.
-Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
12. Fale.
-Fale mechaniczne.
-Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie.
-Zjawiska optyczne.
13. Atom i jądro atomowe
-Promieniotwórczość naturalna

W galerii pokazano arkusz testu z kilkoma przykładowymi zadaniami wraz z arkuszem odpowiedzi dla ucznia oraz szablonem sprawdzającym dla nauczyciela. Wszystkie arkusze drukowane są automatycznie przez program Eurotest-2 odpowiednio do wybranych przez Państwa zadań.

Drogi nauczycielu! Czy robisz sprawdziany testowe swoim uczniom?
Jeśli tak, to zastanów się:

-ile godzin zajmuje Ci wyszukiwanie, układanie, przepisywanie i powielanie nowych testów?
-jak długo poprawiasz stosy sprawdzianów?
-jaką wagę przykładasz do estetycznego wydruku testu?
-jakie znaczenie ma dla Ciebie niepowtarzalność sprawdzianów i zadań?
-czy zależy Ci na wysokiej ocenie Twoich testów przez środowisko szkolne?
-czy zawsze masz "pod ręką" uporządkowany zbiór ok. 1000 aktualnych zadań z Twojego przedmiotu?

Twoje problemy z wyszukiwaniem, układaniem, przepisywaniem i powielaniem zadań testowych skończą się dzięki naszemu generatorowi testów i sprawdzianów.

Zamów teraz!

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?